Bouwflash 2022-06

Beste (ver)bouwer,
BouwRegister stelt je graag, aan de hand van eigen berichtgeving en verwijzing naar enkele interessante artikels in de media, op de hoogte van recente bouwinfo.

In deze nieuwsbrief volgende onderwerpen : 

  • Snel stijgende hypothecaire rente
  • Notarisfactuur daalt voor wie een woning koopt
  • Verlaagd BTW-tarief voor sloop en heropbouw 1 jaar verlengd

 

SNEL STIJGENDE HYPOTHECAIRE RENTE

BouwRegister informeert kopers en (ver)bouwers wekelijks met een nieuwsbrief over de meest recente bouwinfo.
Hieronder vermelden we ook enkele actuele infobronnen.

De rentevoeten voor woonkredieten zijn aan het stijgen. Grote banken als KBC, Belfius en ING trokken hun intrestvoeten al lichtjes op.
Diegenen die overwegen om te kopen en te (ver)bouwen zouden best niet te lang meer wachten om een woonkrediet af te sluiten. De bodem van de rente is wellicht bereikt en de rentes zijn nog altijd erg aantrekkelijk, maar als ze één keer beginnen te stijgen kan het snel gaan. Daarom is de boodschap de rentes goed in de gaten houden en mogelijk vast te leggen voor er verdere verhogingen komen.

Europese Centrale Bank zet bocht in naar renteverhoging.
ECB-voorzitter Lagarde heeft alvast de bocht ingezet. Terwijl ze eerder nog zei dat de ECB de rente dit jaar niet zou optrekken, is die renteverhoging er nu toch gekomen. Door de sterk stijgende inflatie en levensduurte groeide de druk op de Europese Centrale Bank.

Hypotheekrente op 25 jaar boven 2 procent
Volgens de Rentebarometer van Immotheker-Finotheker is de gemiddelde rente voor een hypotheeklening op 25 jaar opnieuw boven 2 procent gesprongen. Het is drie jaar geleden dat de rente op zo'n hoog niveau stond. Vandaag ondervind de vastgoedwereld daar nog geen effect van, volgens het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Door deze renteverhoging wordt verwacht dat het type koper zal veranderen, met een verschuiving naar investeerders die sneller zullen geneigd zijn om te kopen en daarna te verhuren.

BELUISTER HIER DE REPORTAGE VAN KANAAL Z

Hoeveel duurder is lenen geworden?
De tarieven voor woonkredieten zijn de afgelopen maand hard gestegen. Voor een vaste rentevoet op 25 jaar staat de gemiddelde rente nu boven de 2 procent, het hoogste niveau in drie jaar. Dat blijkt uit de Rentebarometer van Immotheker-Finotheker , die de tarieven van een tiental verschillende banken in ons land vergelijkt.
Wie op dit moment gaat lenen om een woning te kopen en kiest voor een lening met een looptijd van 20 jaar met een vaste rentevoet, kijkt aan tegen een gemiddelde rentevoet van 1,95 procent, berekende Immotheker-Finotheker. Dat is het hoogste peil sinds 2018.
Ter vergelijking: tot voor een maand schommelde de gemiddelde vaste rentevoet nog rond de 1,40 procent. Een jaar geleden was dat zelfs nog 1,25 procent.
“Dat wil zeggen dat je op een gemiddelde lening van 200.000 euro een jaar geleden nog zo’n 26.000 euro intrest betaalde. Vandaag betaal je daar in totaal zo’n 41.000 euro intrest op, 15.000 euro meer dus”, rekent John Romain van Immotheker-Finotheker voor.

RAADPLEEG HIER DE RENTEBAROMETER VAN IMMOTHEKER-FINOTHEKER

Wat zijn de verwachtingen?
De komende maanden wordt verwacht dat de inflatie nog verder zal stijgen: vandaag zitten we in België aan zo’n 8 procent en verwacht wordt dat die volgende maand naar 10 procent kan klimmen. Bijgevolg zullen de rentevoeten nog verder zullen stijgen.
Veronique Goossens, hoofdeconoom bij de bank Belfius, voorziet ook dat lenen de komende tijd nog duurder zal worden, "maar het zal niet meteen enkele procent de hoogte ingaan", voorspelt ze. "Het zal geleidelijk gebeuren, maar de stijgende richting is nu wel duidelijk aangegeven." "Vandaag zitten we met een rente van 1,95%".

BEKIJK HIER DE REPORTAGE UIT HET VRT JOURNAAL op VRT NWS

Daling van aantal hypothecaire kredieten in Vlaanderen, terug kleinere stijging in 2021.
Volgens Statistiek Vlaanderen werden in 2021 273.454 nieuwe hypothecaire kredieten afgesloten in het Vlaamse Gewest. Dat is iets meer dan in 2020, met toen 257.765 nieuwe hypothecaire kredieten. In 2015 en 2016 werden nog respectievelijk 394.820 en 352.051 nieuwe hypothecaire kredieten afgesloten. Het aantal nieuwe kredieten lag in de daaropvolgende jaren lager. In 2019 was er een tijdelijke toename (329.834) van nieuwe kredieten.
In 2021 werd gemiddeld 145.688 euro per nieuw hypothecair krediet ontleend. Dat bedrag neemt gestaag toe sinds 2011 (toen gemiddeld 77.522 euro).
Bijna twee derde van de nieuwe hypothecaire kredieten in 2021 werden toegekend aan personen tussen 25 en 44 jaar. Vorig jaar was 38 procent van de nieuwe kredietnemers jonger dan 35 jaar. Het laagst aantal nieuwe hypothecaire kredieten was te vinden in Oost-Vlaanderen. 

 

 

NOTARISFACTUUR DAALT VOOR WIE EEN WONING KOOPT

Wie een woning aankoopt, dient ereloon en administratieve kosten te betalen voor zowel de aankoopakte als de kredietakte. De administratieve kosten zijn ongeveer 1.100 euro per akte. Voor de aankoop van een mediaanwoning met waarde van 232.500 euro (2020) waarvoor men een krediet van 200.000 euro aangaat, betaalt men zo al snel zo’n 4.000 euro aan notariskosten.
Daar komt nu verandering in.

Wie vanaf 1 januari 2023 voor minder dan 800.000 euro een woning koopt, zal een kwart minder aan zijn notaris betalen dan vandaag het geval is. Daarover is er een akkoord in de federale regering. De notarisfactuur wordt ook transparanter.
Wanneer u een huis of appartement koopt, dan betaalt u daar een registratiebelasting (ook wel verkooprecht genoemd) op. In Vlaanderen is die sinds 1 januari 2022 verlaagd voor de enige eigen woning, maar verhoogd voor andere panden . Daarnaast betaalt u aan de notaris kosten die betrekking hebben op de aankoop- en de kredietakte. Op Notaris.be vindt u daarvan een overzicht en een rekenmodule.

Bron : TRENDS

Hervorming notariaat moet gemiddelde woning 1000 euro goedkoper maken
Het notariaat wordt grondig hervormd. Zo zullen de kosten voor een aankoop van een gezinswoning voortaan lager uitvallen en wordt het statuut van de notaris gemoderniseerd. 'Dit is de belangrijkste hervorming van het notariaat van de laatste 70 jaar', klinkt het bij federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.
De laatste aanpassing van hun statuut dateerde namelijk van 1980. Daarom heeft minister Van Quickenborne, in overleg met de sector, nu een grondige hervorming doorgevoerd.

Zo wordt de prijs voor een aankoop van een gezinswoning gedrukt. Door een combinatie van forfaitaire bedragen voor de aankoopakte en de kredietakte en een korting op de erelonen, zou een mediaanwoning van 232.500 euro meer dan 1000 euro goedkoper moeten worden. De minister maakt zich sterk dat de aankoop van een woning op die manier in 98 procent van de gevallen voordeliger zal uitvallen. Die korting zal wel enkel gelden voor de aankoop van de eigen woning, waarin de koper ook zelf gaat gaan wonen. Bedoeling is dat de nieuwe tarieven op 1 januari 2023 in werking treden. De wetteksten zijn voorgelegd aan het advies van de Raad van State.

'Dit is de belangrijkste hervorming van het notariaat van de laatste 70 jaar', aldus Van Quickenborne. 'We zijn daarbij niet over één nacht ijs gegaan. We kiezen voor lagere tarieven, meer transparantie en rechtszekerheid, betere voorwaarden voor startende ondernemers en een modern statuut.'
Ook Fednot is tevreden met de grondige hervorming. 'Deze grondige hervorming zorgt ervoor dat de meerwaarde van de notaris opnieuw duidelijk wordt erkend', aldus Roggeman. 'Ondanks deze zware inspanningen willen we dichtbij de burger blijven staan met een toegankelijk en overkoepelend aanbod van juridische kennis. Bron : BELGA

Bron : BELGA

Lagere kosten - concreet:
Enerzijds worden de administratieve kosten forfaitair vastgelegd op respectievelijk 750 euro en 550 euro voor de aankoopakte en de kredietakte. Dit geldt voor alle vastgoedakten en komt in de plaats van kosten die samen (aankoopakte + kredietakte) gemakkelijk konden oplopen tot 2.000 euro. Daarnaast worden de erelonen verlaagd voor de aankoop van een gezinswoning. Afhankelijk van de aankoopsom kan de korting op de erelonen op de aankoopakte oplopen tot 12%. Voor de kredietakte geldt een forfaitaire vermindering van 20% op het ereloon voor alle schijven. De verlaging van het ereloon geldt voor de aankoop van een woning in volle eigendom door natuurlijke personen. Het moet gaan om de enige en eigen woning van het gezin.
Deze hervorming zal ervoor zorgen dat 98% van de aankopen van een woning goedkoper wordt.

Voor een mediaanwoning van 232.500 euro dalen de notariskosten met 1.102,31 euro. Goed voor een korting van gemiddeld 25% op de notariskosten. Voor woningen van 450.000 euro bedraagt het voordeel nog steeds gemiddeld 574,16 euro. Voor de duurste woningen boven de 800.000 euro (2% van de aankopen) is er geen voordeel meer. Ze betalen enkele honderden euro’s meer.

De taak van uw notaris
Heeft u het huis van uw dromen gevonden? Zo’n aankoop heeft echter belangrijke financiële en juridische gevolgen en is erg ingrijpend. Alvorens een verbintenis aan te gaan doet u best een beroep op een notaris als ervaren deskundige. Ten onrechte laat de benaming ‘voorlopige verkoopovereenkomst’ (of compromis) vermoeden dat koper of verkoper de overeenkomst nog kunnen verbreken of aanpassen. Maar van zodra een verkoper zich verbindt een goed over te dragen aan een koper die ermee akkoord gaat de daarvoor bepaalde prijs te betalen, is de verkoop definitief gesloten, zelfs als er nog geen voorschot is betaald. De notaris is gebonden door de bepalingen van de onderhandse overeenkomst. Het is dus van groot belang dat verkoper en koper zich vanaf het begin deskundig laten bijstaan.
Enkele bedenkingen:
- Is de ‘verkoper’ wel de enige eigenaar en in regel met zijn belastingen?
- Beschikt de ‘koper’ over voldoende financiële middelen of kan hij wel een hypothecair krediet bekomen?
- Is het verkochte goed duidelijk omschreven en werden de oppervlakte en de kadastrale gegevens gecontroleerd?
- Is het verkochte eigendom niet belast met hypothecaire leningen en rust er geen beslag op?
- Zijn er erfdienstbaarheden of rust er vruchtgebruik of een recht van bewoning op?
- Is het bodemattest, energieprestatie certificaat, attest van elektrische keuring, stedenbouwkundig uittreksel … aanwezig?
- Is de woning niet zonevreemd, niet getroffen door de rooilijn of zijn er stedenbouwkundige overtredingen?
Het laten opstellen of nakijken van uw verkoopovereenkomst brengt immers geen extra kosten mee, als de notaris gelast wordt met de verkoop. In de praktijk wordt vaak gewerkt met een optieovereenkomst of met het inlassen van opschortende voorwaarden in de onderhandse verkoopovereenkomst. Het akkoord van de partijen wordt schriftelijk vastgelegd, doch ‘onder voorbehoud van …’.
Tussen de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst en van de notariële akte verlopen maximaal vier maanden. Immers, binnen deze termijn dienen de registratierechten te worden betaald. Enkel de notariële akte is een authentieke akte, die rechtszekerheid verschaft en als enige de mogelijkheid biedt om de overschrijving ervan te bekomen op het hypotheekkantoor.
Tussen de ondertekening van de verkoopovereenkomst en het verlijden van de notariële akte zal de notaris zo nodig nog een aantal wettelijk verplichte opzoekingen doen en controles uitvoeren. Pas nadien zal de notariële akte kunnen getekend worden.
Een afschrift van de notariële akte wordt nadien door de notaris overgemaakt aan het hypotheekkantoor waar de notariële akte wordt overgeschreven en vanaf dan is de verkoop ook tegenstelbaar aan derden. De notaris zal er voor zorgen dat de aankoopakte zo snel mogelijk wordt overgeschreven.
Binnen de 15 dagen na de ondertekening van de notariële akte zal de notaris er ook voor zorgen dat de registratierechten verschuldigd op de aankoop betaald worden aan het registratiekantoor. De koper moet deze registratierechten aan de notaris betalen vóór de akte wordt getekend, samen met de voorziene aktekosten en erelonen. De registratierechten zijn de aan de overheid verschuldigde belastingen bij overdracht van een onroerend goed. Ze worden berekend op basis van de verkoopprijs aan een wettelijk vastgelegd percentage volgens de waarde en bestemming van het goed.
De algemene kosten van de akte zijn de kosten die de notaris moet maken voor kadastrale, hypothecaire, stedenbouwkundige en fiscale opzoekingen, … , de kosten van de neerlegging van de akte op het bevoegde hypotheekkantoor. Ze kunnen verschillen naargelang de complexiteit van het dossier doch bedragen gemiddeld 800 à 1.000 euro. In bepaalde gevallen zijn er nog bijkomende kosten.
Het ereloon van de notaris bij verkoop uit de hand is bepaald bij KB, proportioneel en degressief, hetgeen inhoudt dat het percentage kleiner wordt naargelang de verkoopprijs hoger is.
Huidige berekening:
- schijf tot 7.500 euro                          4.56%
- schijf van 7.500 tot 17.500 euro       2,85%
- schijf van 17.500 tot 30.000 euro     2,28%
- schijf van 30.000 tot 45.495 euro     1,71%
- schijf van 45.495 tot 64.095 euro     1,14%
- schijf van 64.095 tot 250.095 euro   0,57%
- schijf hoger dan 250.095 euro          0,057%

Bron : BouwRegister informeert kopers en (ver)bouwers wekelijks met een nieuwsbrief over de meest recente bouwinfo.

VOLLEDIG OVERZICHT HERVORMING VAN HET NOTARIAAT

 

 

VERLAAGD BTW-TARIEF VOOR SLOOP EN HEROPBOUW 1 JAAR VERLENGD

21/03/2022

In de marge van het energieakkoord besliste de federale regering om het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor de sloop en de heropbouw van een woning in gans België te verlengen. Met één jaar, tot eind 2023.
Dat betekent dat Belgen die een gezinswoning slopen en heropbouwen, ook na 31 december 2022 een verlaagd btw-tarief van 6 procent kunnen toepassen.

Ook de extra beperking voor projecten waarvoor de omgevingsverguning wordt ingediend vanaf 1 juli schuift met een jaar op. Dit wordt dan:
Om het risico van misbruiken (bv. een overdreven vooruitfacturering op 30 december 2023) tegen te gaan, is een extra beperking voorzien voor de projecten waarvoor de aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt ingediend vanaf 1 juli 2023. Voor deze projecten zal maar 25% van het totaalbedrag van de in de aanvraag voor de omgevingsvergunning vermelde werken in aanmerking komen voor het verlaagd tarief.
De belastingplichtige kan wel het tegenbewijs leveren dat het gefactureerde bedrag overeenstemt met werken die wel degelijk vóór 31 december 2023 voltooid werden.

Bouwunie is tevreden dat er nu duidelijkheid is. De maatregel zou normaal eind dit jaar aflopen. Dat zorgde nu al voor problemen. Sloop- en heropbouwprojecten vragen tijd. Klanten dreigden hun plannen op te bergen als er geen verlenging kwam. Dat is nu van de baan, of toch voor even, want één jaar is niet erg lang ...

Warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen
De federale regering besliste ook om de btw voor warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen tot 2023 te verlagen naar 6 procent. Dit geldt voor woningen jonger dan 10 jaar, dus ook in nieuwbouwprojecten.
In woningen vanaf 10 jaar oud is sowieso een lager tarief van toepassing.

Het is nog even wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad voor de precieze voorwaarden.

Opgelet: werken die al voor het einde van maart voltooid zijn of die al gefactureerd werden, komen niet in aanmerking.

https://www.bouwunie.be/nl/news/btw-sloop-heropbouw-verlengd

Dit bericht is terug te vinden op de site van Bouwunie
Bouwunie werkt nauw samen met Unizo. Wie lid is van Bouwunie is dat automatisch ook van Unizo.
Bouwunie is de sectororganisatie en treedt kordaat op voor de belangen van haar leden in de bouw.
Ook voor particuliere (ver)bouwers biedt Bouwunie waardevolle bouwinfo.
 

 

 

inschrijven op de nieuwsbrief

ik wil adverteren op BouwRegister