Bouwflash 2022-13

22-08-2022

Beste (ver)bouwer,
BouwRegister stelt je graag, aan de hand van eigen berichtgeving en verwijzing naar enkele interessante artikels in de media, op de hoogte van recente bouwinfo.

In deze nieuwsbrief volgende onderwerpen : 

  • Meer eigen middelen nodig - (ver)bouwen wordt duurder - afkoelende woningmarkt - jonge huizenkopers meer weten
  • Nieuwe mijn verbouwpremie sinds 1 juli meer weten
  • Minder drinkwater verbruiken meer weten

 

MEER EIGEN MIDDELEN NODIG – (VER)BOUWEN WORDT DUURDER – AFKOELENDE WONINGMARKT – JONGE HUIZENKOPERS

 

Na vakantie en het bouwverlof zet BouwRegister enkele losse nieuwsfeiten op een rijtje:

- De banken zijn strenger, kopers moeten gemiddeld 57.000 euro eigen middelen inbrengen.
- Duurder (ver)bouwen door hogere materiaalprijzen, toegenomen transportkosten en gestegen lonen.
- De woningmarkt lijkt af te koelen, na eerdere woelige periode.
- 1 op 3 van de Belgische huizenkopers is jonger dan 30 jaar. Toch nog initiatieven en kansen voor jonge gezinnen.

Kopers moeten gemiddeld al 57.000 euro eigen middelen inbrengen.
Een koper die tegenwoordig een woning wil kopen in ons land moet al gemiddeld bijna 57.000 euro eigen middelen kunnen ophoesten. Dat blijkt uit een studie van de Nationale Bank. In de jaren voor de coronacrisis lag dat bedrag onder de 40.000 euro. Voor kopers zonder groot vermogen betekent dat in de praktijk vaak (te) zwaar lenen.
Dat is voor een deel het gevolg van het feit dat de Nationale Bank de banken de voorbije jaren heeft verplicht om meer zekerheden te nemen. De woningprijzen in België zijn sterk gestegen en misschien zelfs te duur geworden en dan bestaat het risico dat het onderpand van de banken (de huizen zelf) in de toekomst in waarde zullen dalen. Om dat risico te verkleinen eist men bij elke lening meer cash op tafel.
Al decennialang stijgen de woningprijzen. In vergelijking met 1973 betalen we gemiddeld nu maar liefst 15 keer meer voor een huis, aangepast aan de inflatie is dat nog altijd het drievoud van toen.
Maar de woningprijzen zijn de laatste jaren nog sneller toegenomen. Tussen eind 2019 en eind 2021 stegen de prijzen zelfs met meer dan 16 procent. Daardoor krijgen kopers met een lager inkomen of financiele steun van familie het moeilijk. Zij moeten vaker dan vroeger een lening afsluiten met een hogere terugbetalingslast (het percentage van het inkomen dat naar de terugbetaling van de lening gaat). Vaak is het voor die groep mensen enkel haalbaar om een woning te kopen minder goed gelegen, van een lagere kwaliteit, of minder goed geïsoleerd.

Hogere materiaalprijzen, toegenomen transportkosten en geïndexeerde hogere lonen.
De markt was nog maar net aan het bekomen van de forse toename van de bouwmateriaalprijzen als gevolg van corona, of de energieprijsstijgingen veroorzaakten een nieuwe inflatiegolf. De productie van bakstenen, cement, beton, gipsplaten en glas is energie-intensief. De energiekosten vertegenwoordigen een kwart van de fabricagekosten. De dure olie en gas vertalen zich dan ook in sterk gestegen materiaalprijzen en constructiekosten.
Ook de toegenomen transportkosten, als gevolg van de duurdere energie, maken de bouwmaterialen nóg duurder. Dan zijn er nog de loonstijgingen bovenop, want de lonen zijn gekoppeld aan de inflatie, en die is dan weer gelinkt aan de energieprijzen.
Een bijkomend risico is het verlaagde aanbod van de bouwmaterialen. Sommige producenten worden genoodzaakt hun productiecapaciteit te verminderen wanneer de verhoogde energieprijzen de fabricage niet langer rendabel maken. Vooral de cementsector blijkt gevoelig voor zulke afwegingen. Bovendien zijn er Chinese bedrijven die hier massaal materialen opkopen en onze markt nog krapper maken.

Woningmarkt koelt af.
De rentestijgingen, de duurdere grondstoffen en het onzekere economische klimaat wegen op de woningmarkt. De prijzen in reële termen dalen en ook de activiteit staat onder druk. Dat blijkt uit de de Notarisbarometer.
In het eerste semester van dit jaar zagen de notarissen het aantal vastgoedtransacties afnemen met 1,8 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Vooral in juni 2022 was het minder druk op de Belgische vastgoedmarkt: 12,7 procent minder transacties dan in juni 2021.
Gezien de hogere energieprijzen, de klimmende rente en de algemene onzekerheid in de economie is dit niet onlogisch. Al is de daling al bij al beperkt, toch is het lang geleden dat het aantal transacties er in alle regio's op achteruit ging. In Brussel is de daling minimaal (-0,3 procent). Wallonië tekent voor de grootste daling: 2,5 procent. In Vlaanderen noteerden de notarissen 1,5 procent minder transacties.
Ondanks de afgenomen drukte op de woningmarkt blijven de nominale prijzen nog wel stijgen. Een huis in ons land kost nu gemiddeld 314.666 euro. Dat is 6,3 procent meer dan het jaargemiddelde van 2021. Een stijging, maar als je rekening houdt met 7,7 procent inflatie daalde de gemiddelde prijs in reële termen. In Vlaanderen betaalden kopers in het eerste semester 2022 gemiddeld 341.635 euro voor een huis, een prijsstijging van 6,1 procent in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021. In de eerste drie maanden van dit jaar bedroeg de gemiddelde prijs nog 342.699 euro.
Op de appartementenmarkt bleef de nominale prijsstijging in de eerste jaarhelft beperkt tot 2,4 procent. In reële termen komt dat neer op een prijsdaling van 5,3 procent. De gemiddelde prijs van een appartement in ons land bedraag nu 257.839 euro.

Bijna een derde van Belgische huizenkopers is jonger dan 30 jaar
De Federatie van het Notariaat (Fednot) lanceerde voor het eerst een jongerenbarometer, waarin ze de activiteit van kopers tussen 18 en 30 jaar op de vastgoedmarkt analyseert.
In Vlaanderen lag het aandeel huizen en appartementen dat door jongeren werd gekocht op respectievelijk 34 en 28 procent. De algemene Vlaamse mediaanprijzen lagen in de eerste helft van 2022 op 310.000 euro voor een huis en 239.000 euro voor een appartement. De mediaanprijs voor een huis aangekocht door jongeren bedroeg in Vlaanderen 295.000 euro. Voor een appartement ging het om 230.000 euro. Voor een huis betaalden jonge kopers vorig jaar nog een mediaanprijs van 287.000 euro, voor een appartement bedroeg de mediaanprijs toen nog 218.500 euro.
Fednot haalt voorts nog aan dat West-Vlaanderen de populairste Vlaamse provincie is bij jongeren op zoek naar een huis. Zo was 37 procent van de kopers daar tussen 18 en 30 jaar, Oost-Vlaanderen staat op de tweede plaats en Limburg vervolledigt de top drie.
Jongeren die een appartement zochten, kwamen het vaakst in de provincie Antwerpen terecht. Daar werd 36 procent van de appartementen gekocht door kopers tussen 18 en 30 jaar, met Mechelen, Turnhout en Antwerpen als populairste locaties.

Bron: Belga, cijfers Fednot, Trends Immo, VRT Nieuws.
BouwRegister informeert kopers en (ver)bouwers 14-daags met een nieuwsbrief over de meest recente bouwinfo.

 

 

NIEUWE MIJN VERBOUWPREMIE SINDS 1 JULI

 

Mijn VerbouwPremie – eengemaakte premie.
Mijn VerbouwPremie is sinds 1 juli 2022 de eengemaakte premie van de vroegere renovatiepremie en de meeste premies van Fluvius voor energiebesparende investeringen.
Van 1 juli tot 30 september 2022 kunt u de premies die ervan onderdeel zijn tijdelijk niet aanvragen. Vanaf 1 oktober 2022 kunnen particulieren en bedrijven via één online loket een premie aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen. Die eengemaakte premie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest.
Vraagt u Mijn VerbouwPremie tussen 1 oktober en 31 december 2022 aan, dan mogen de facturen die u nodig hebt voor de aanvraag tot 27 maanden (2 jaar en 3 maand) oud zijn. Voor aanvragen vanaf 1 januari 2023 wordt dit 2 jaar.

Voor wie en aard van werken?
Al wie investeert in een bestaande woning, appartement, appartementsgebouw of een niet-woongebouw (bijvoorbeeld een bedrijfspand of kantoorgebouw), zal afhankelijk van de doelgroep waartoe hij of zij behoort financiële steun kunnen aanvragen voor investeringen:
- in energie-efficiëntie zoals: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler en gascondensatieketel.
- investeringen in woningkwaliteit zoals: elektriciteit, sanitair, binnenrenovatie, ramen en deuren.

Er zijn drie doelgroepen:
- Eigenaars-bewoners kunnen de premie aanvragen voor de woning die (of het appartement dat) ze op de aanvraagdatum zelf als hoofdverblijfplaats bewonen en waarvan ze eigenaar zijn. Hiermee wordt bedoeld: volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal of mede-eigendom. In dit geval zullen het gezinsinkomen (volgens het laatst beschikbare aanslagbiljet) en de gezinssamenstelling (op het moment van de aanvraag) bepalen voor welke ingrepen de premie geldt, en hoe hoog die dan is.
- Verhuurders van een woning of een appartement aan een sociaal verhuurkantoor komen eveneens in aanmerking voor Mijn VerbouwPremie. Meer nog: ze hebben recht op de hoogste premiebedragen voor alle categorieën van de ingrepen (dus zowel voor renovatiewerken als voor isolatie) en dit ongeacht hun inkomen.
- Niet-eigenaars-bewoners kunnen Mijn VerbouwPremie aanvragen voor een woning, een appartement dat of een niet-residentieel gebouw (bedrijfspand, kantoorruimte, ...) dat ze niet zelf bewonen, maar waarin ze investeren. Ze hoeven zelfs geen eigenaar van het pand te zijn. Dat geldt ook voor rechtspersonen, inclusief Verenigingen van Mede-Eigenaars (VME's). Deze gehele doelgroep heeft recht op een aantal specifieke premies met het oog op energie-efficiëntie, ongeacht het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.

Er wordt gewerkt met 3 inkomenscategorieën:
Het inkomen van de bewoner en de eventuele partner en eventuele andere inwonenden op het moment van de aanvraag, mag voor aanvragen in 2022 niet meer bedragen dan:
- 46.170 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste.
- 65.960 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.700 euro per extra persoon ten laste.
- 65.960 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.700 euro per persoon ten laste.

Er wordt gewerkt met een indeling van categorieën van werken:
1) Dak: isolatie en renovatie – Meer Info
2) Buitenmuur: isolatie en renovatie – Meer Info
3) Vloer: isolatie en renovatie – Meer Info
4) Ramen en deuren: glas en buitenschrijnwerk – Meer Info
5) Binnenrenovatie: binnenmuur, plafond en trap – Meer Info
6) Elektriciteit en sanitair – Meer Info
7) hernieuwbare energieproductie:
Zonneboiler – Meer Info
Warmtepomp – Meer Info
Warmtepompboiler – Meer Info
Gascondensatieketel – Meer Info

Premiebedrag
Het premiebedrag hangt af van verschillende factoren: wie aanvraagt, aard van het gebouw, welke uitgevoerde werken.
Wie investeert in een gebouw waar hij of zij geen eigenaar van is of waar hij of zij niet woont, komt enkel in aanmerking voor de premies voor energie-efficiënte investeringen.
Verhuurt u de woning of het appartement aan een SVK? Dan heeft u steeds recht op de hoogste premie voor zowel isolatie als renovatiewerken.
Voor werken aan de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw gelden specifieke voorwaarden voor appartementsgebouwen. – Meer Info

Simulator Mijn VerbouwPremie
Aan de hand van de simulator van Mijn VerbouwPremie kunt u op een eenvoudige manier nagaan welke premies u kunt aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt.
De simulator baseert zich op: het gezamenlijk inkomen, de ouderdom van de woning, of u eigenaar-bewoner bent of niet en de diverse werken die u van plan bent om uit te voeren.
Deze simulator houdt al rekening met de geplande tijdelijke verhoging van een aantal premies die door de Vlaamse Regering werden aangekondigd op 14/03/2022 naar aanleiding van de Oekraïnecrisis.
Benieuwd welke premies u kan aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt?
Raadpleeg de simulator.
(https://apps.energiesparen.be/simulator-mijnverbouwpremie)

BRON - INFO: https://www.vlaanderen.be/stopgezet-overkoepelende-renovatiepremie

 

MINDER DRINKWATER VERBRUIKEN

 

In tijden van aanhoudende hitte en droogte duiken geregeld verschillende tips en voorstellen op over hoe om te gaan met water. Zo kunnen we een eventuele waterschaarste vermijden of makkelijker het hoofd bieden. Wat kan je zelf doen in eigen huis en tuin als particulier verbruiker?

Wat is het probleem met het water in Vlaanderen?
1) Simpel: we hebben er heel weinig van. Per hoofd van de bevolking is er zelfs minder water beschikbaar dan in Zuid-Spanje. Dat komt doordat we met z’n allen een klein grondgebied delen en niet alleen huishoudens hebben water nodig, maar ook de landbouw en de industrie. Volgens vlaanderen.be is het aandeel van het waterverbruik in het Vlaams Gewest in de periode 2020 voor de industrie 39%, voor huishoudens 34%, voor energie 13%, voor landbouw 9% en voor handel en diensten 5%.
2) Vlaanderen is historisch zo ingericht dat regenwater zo snel mogelijk via riolen en waterlopen wordt afgevoerd naar de zee. Zo gaat veel water verloren.
3) Die waterlopen zijn vaak recht getrokken en beken gedempt, waardoor regenwater amper plaats krijgt om te blijven liggen en in de grond te trekken, met overstromingen als gevolg.

Wat kunnen wij als particulier zelf doen?
Op termijn zullen we meer moeten doen met het schaarse regenwater. Een optie die soms genoemd wordt is een WADI . Het woord is afkomstig uit het Arabisch en betekent ‘veelal droog rivierdal’. In het Nederlands wordt het ook gebruikt als afkorting van: W ater A fvoer door D rainage en I nfiltratie. Het is een bovengronds waterinfiltratiesysteem, een bufferbekken met een waterdoorlatende bodem bestaande uit verschillende lagen. Zo loopt regenwater in een wadi, waar het traag kan wegsijpelen in de bodem.
Het is een techniek die veel steden en gemeenten intussen toepassen bij de (her)aanleg van groene zones. Op de laagste plaats in de groene zone wordt zo’n wadi aangelegd. Het regenwater loopt door de verharding van omringende straten en pleinen naar de wadi waar het langzaam kan insijpelen in de bodem. Op die manier vul je de grondwaterreserves aan en hou je het regenwater weg uit de riolering.
Ook particulieren kunnen een (mini) wadi aanleggen in hun tuin, bij voorkeur in combinatie met een regenwaterput. Vergelijk het met een leegstaande vijver of een kuil achteraan in de tuin: een halve meter uitgegraven, over enkele vierkante meter. Daar laat je dan de overloop van de regenwaterput naartoe gaan, zodat dat water niet wegloopt in de riolering, maar langzaam insijpelt in de bodem. Maar ook zonder regenwaterput kun je een wadi aanleggen door de regenwaterpijp rechtstreeks naar je wadi te leiden. Al blijft de combinatie van beide het best, want dankzij een regenwaterput kun je het water ook gebruiken voor het toilet en dergelijke en kan je schaarser wordend drinkwater besparen.
Er bestaan naast wadi’s ook ondergrondse waterinfiltratiesystemen, grote kratten met poriën aan de zijkant, die bijvoorbeeld onder een gazon kunnen worden ingebouwd. Je ziet er bovengronds niets van en het systeem neemt geen extra plaats in de tuin in. Van een bovengrondse wadi kun je bovendien wel een mooi element in de tuin van maken.
Als meer wadi’s zouden aangelegd worden gaat er minder regenwater verloren, gaat de riolering niet overlopen als het hard regent en krijg je dus geen wateroverlast. Bovendien geraken zo de grondwaterreserves aangevuld dat helpt dan weer bij droogte.
De aanleg van een wadi is een reliëfwijziging, waar afhankelijk van de omvang en diepte vaak een omgevingsvergunning voor nodig is. Al kennen de meeste gemeenten, zo nodig een vergunning vlot en zonder problemen toe.

Hoe bouw je een wadi?
Lees de tuintip op KlimaatKlaar.
De provincie Vlaams-Brabant liet recent een filmpje maken met tips om zelf een WADI aan te leggen.
Je kan het met deze LINK bekijken op YouTube.

Koester het regenwater in je tuin – praktische tips
- Reliëf in de tuin is een goede manier om regenwater tijdelijk op te vangen. Maak zoveel mogelijk gebruik van het natuurlijk reliëf in je tuin.
- Zorg ervoor dat de laagste delen van je tuin het verst van je huis liggen zodat het water van je huis weg stroomt. Hou het water wel op jouw terrein.
- Kies de juiste planten. In de lage delen is het soms heel nat en dan weer droog. Oeverplanten zoals gele lis, moeras-vergeet-mij-nietje, moerasspirea en kattenstaart doen het daar meestal goed.
-  Graaf een wadi of greppel, meestal niet dieper dan 30 cm, kies voor een zonnige plaats zodat het water sneller verdampt en ga het bodemtype na. Bij zandgrond volstaat een gegraven greppel, bij zware grond voorzie je een grindlaag zodat het water sneller wegtrekt.
- Kies voor oeverplanten, die zich zowel in droge als in natte grond goed voelen.

Verplichte wateropvang hemelwater
Wie een grondige verbouwing plant, zal vanaf 2023 ook een nieuwe regenwaterput in rekening moeten nemen. De Vlaamse regering wil de volumes van regenwaterputten optrekken met het oog op de klimaatverandering en de bijhorende droogte.
Een put van 5.000 liter was al langer verplicht, ongeacht de grootte van het dak. Nu zullen gebouwen met een dak groter dan 80 m² een put van minstens 7.500 liter moeten steken. Bij een dak van meer dan 120 m² wordt dat een put van 10.000 liter. Deze verplichting geldt niet alleen bij nieuwbouwwoningen, maar ook voor wie grondig verbouwt of werken uitvoert aan de afval- en regenwatervoorzieningen.
De Vlaamse overheid legt regels vast over hoe je mag bouwen. Ook voor hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen, de gescheiden lozing van afvalwater en regenwater, en verhardingen liggen er regels vast in 'stedenbouwkundige verordeningen'.
Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat regenwater in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkte hoeveelheid water met een vertraging wordt afgevoerd. De plaatsing van de overloop van de hemelwaterput en de infiltratievoorziening dient aan dit principe te beantwoorden.
Vanaf 29 september 2016 moet elk op te richten gebouw, constructie of aan te leggen verharding groter dan 40 m² aan de normen van de verordening voldoen, ook als deze vrijgesteld is van stedenbouwkundige vergunningsplicht. De plaatsing van een infiltratievoorziening is verplicht als het goed (perceel) groter is dan 250 m². Gemeenten kunnen strengere regels opleggen.

De overheid legt regels vast over hoe je mag bouwen. Ook voor hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen, de gescheiden lozing van afvalwater en regenwater, en verhardingen liggen er regels vast in 'stedenbouwkundige verordeningen'.
Lees meer over deze verordeningen.

Zelfscan water helpt huishoudens om kraanwater te besparen
De zelfscan water is een gratis, online tool. AquaFlanders ontwikkelde het instrument in overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij zodat huishoudens op een laagdrempelige manier hun waterverbruik in kaart kunnen brengen. Een gepersonaliseerd rapport vergelijkt het verbruik van een huishouden met het gemiddelde verbruik van vergelijkbare huishoudens in Vlaanderen en geeft handige en toepasbare tips om kraanwater te besparen.
Deze tips variëren van snelle winsten door kleine aanpassingen in dagelijkse gewoontes tot eenvoudige doe-het-zelfoplossingen en grotere aanpassingen aan de waterinstallatie in huis. Daarmee biedt de tool oplossingen voor elk budget en voor elk type huishouden.
Doe hier de zelfscan waterverbruik.

Hogere tarieven voor grootverbruikers?
De Antwerpse gouverneur stelt voor dat de Vlaamse overheid nadenkt over hogere tarieven voor gezinnen die veel leidingwater verbruiken. Zo wil ze dat drinkwater voor huishoudelijk gebruik betaalbaar blijft, maar dat grootverbruikers meer moeten betalen. Wie bijvoorbeeld een zwembad of een jacuzzi wil vullen met leidingwater, zou dan meer moeten betalen. Men gaat er in die redenering van uit dat de prijs een invloed heeft op het waterverbruik, wat door sommigen wordt in vraag gesteld.
Ongeacht het waterbedrijf waar je klant bent bestaan er twee tarieven: een basistarief en een comforttarief. Het basistarief geldt voor een basisverbruik van 30 m³ per wooneenheid per jaar, plus 30m³ per persoon per jaar die er gedomicilieerd is. Daarnaast is er het comforttarief, dat geldt voor alles wat je bovenop het basisverbruik verbruikt. Het comforttarief is twee keer het basistarief en dit zou kunnen opgetrokken worden.

Bron: VRT Nieuws, Provincie Vlaams Brabant, KlimaatKlaar
BouwRegister informeert kopers en (ver)bouwers 14-daags met een nieuwsbrief over de meest recente bouwinfo.
 

 

 

inschrijven op de nieuwsbrief

ik wil adverteren op BouwRegister