Bouwflash 2022-19

22-11-2022

 

STEDENBOUW EN OMGEVING – KEN OP VOORHAND JE BEPERKINGEN

 

Een bouwgrond kopen, een woning kopen, uw droomhuis bouwen… Een belangrijke beslissing die begint met de juiste info over je toekomstig perceel of woning in zijn omgeving. De wetgeving stedenbouw is complex met vele plannen van verschillende overheden die de mogelijkheden van je toekomstig project kunnen beperken. Andere beperkingen kunnen worden bepaald door het perceel of de woning van je aankoop zelf.

Onder onze info ‘STEDENBOUW EN OMGEVING’ zetten we op BouwRegister.be belangrijke aandachtspunten in de eerste fase bij kopen en (ver)bouwen op een rijtje en in onze samenvattende BROCHURE belichten we ook de belangrijke rol die de landmeter-expert hierbij kan spelen. Deze brochure kan je ook gratis downloaden.

 

BouwRegister.be maakt je wegwijs in de vele overheidsplannen die je bouwmogelijkheden bepalen of beperken.

Wanneer je van plan bent om te (ver)bouwen kom je er snel achter dat er heel wat stedenbouwkundige regels te volgen zijn. En … dat alles moet passen in de ruimtelijke plannen die voorzien werden door verschillende Vlaamse overheden.

BouwRegister.be maakt je onder ‘INFO STEDENBOUW & OMGEVING’ wegwijs in de vele overheidsplannen die je bouwmogelijkheden bepalen of beperken. Aan de hand van een 10-tal onderwerpen brengen we je duidelijkheid in wat de ruimtelijke plannen zijn en waar je rekening mee moet houden. Wanneer is er bv. een omgevingsvergunning nodig? Voor welke werken volstaat een melding?, …

Zo moet rekening gehouden worden met de gewestplannen, verkavelingsvoorschriften, gemeentelijk structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen van gewest of provincie of gemeente, ….
We bereiden je tevens voor op een wederzijds begrijpelijk gesprek met de gemeentelijke stedenbouwkundige dienst (dienst omgeving). Deze is het best geplaatst je hierover te informeren. Je komt immers in contact met professionelen in een materie die voor jou volslagen nieuw is.

 

INFO - ALGEMENE THEMA'S:

 

Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Voor welke kleine werken heb ik vrijstelling of volstaat melding ervan?

Waar informeer ik mij het snelst en volledigst?

Beslist mijn gemeente zelf over mijn aanvraag?

Aan welke plannen van gewest en provincie dient mijn gemeente zicht te houden?

Welke gemeentelijke plannen bepalen mijn aanvraag?

Hoe begrijp ik de kleurkaarten van mijn overheidsplannen?

Hoe kan ik mijn mondeling verkregen informatie verzekeren?

Berust een recht van voorkoop op mijn aankoop?

Welke grafische informatie stelt de overheid ter beschikking?

 

BouwRegister biedt ook de mogelijkheid om ruimtelijke plannen per gemeente te bekijken.

Bij 'PLANINFO' kies je een gemeente en je krijgt alle mogelijke plannen voorgesteld die digitaal terug te vinden zijn. Deze info is richtinggevend en informatief.
De gemeentelijke dienst stedenbouw blijft steeds je belangrijkste infobron. Neem zeker nog contact op met de stedenbouwkundige ambtenaar van je gemeente ter bevestiging. Enkel de officiële plannen die je op de gemeente kan raadplegen zijn rechtsgeldig.
De eerste info waarin we je begeleiden kan wel cruciaal zijn als een snelle beslissing zich voordoet. Zo kan je een opschortende voorwaarde opnemen in je eerste afspraken, waarbij een bepaald concreet punt door de gemeentelijke ambtenaar dient bevestigd te worden.

 

De omgeving van uw toekomstig perceel of woning bekijken en verkennen.

Onder onze ‘PLANINFO’ kan je met de hulp van ‘GEOPUNT VLAANDEREN’ heel wat plannen raadplegen. Zoals: stratenplan, perceel plannen, luchtfoto’s, inplanting van bestaande en geplande bebouwing, functie- en bestemmingskaarten, hoogtekaarten, hinderlijke inrichtingen, gewestplannen, recht op voorkoop, …

 

De ruimtelijke plannen van uw toekomstig perceel of woning raadplegen.

Onder onze ‘PLANINFO’ kan u met de web toepassing ‘DSI.OMGEVING.VLAANDEREN’ van Het Vlaams Gewest de ruimtelijke plannen en verordeningen opgemaakt door de verschillende overheden in detail te raadplegen. Zoals: ruimtelijk uitvoeringsplan, gewestplan, algemeen en bijzonder plan van aanleg, onteigeningsplan in uitvoering van een ruimtelijk uitvoeringsplan, stedenbouwkundige verordening, bouwverordening, rooilijnplan …

 

De landmeter-expert, uw eerste deskundige hulp.

Bij de aankoop van een bouwperceel of woning stellen zich heel wat juridische en technische vragen die een deskundig antwoord vereisen om een veilige beslissing te nemen. Laat je tijdig bijstaan. Men denkt dan aan een makelaar, architect, notaris, … Maar er zijn tal van aandachtspunten waarvoor zij niet bevoegd zijn. De kennis van de landmeter-expert inzake vastgoed, zijn technische vaardigheden, de hem wettelijk vastgelegde bevoegdheden en zijn onpartijdigheid maken van hem of haar de ideale adviseur die u bijstaat vanaf het eerste moment.
Laat je tijdig bijstaan!.

 

We zetten enkele aandachtspunten op een rijtje:

- Heeft de eigendom de grenzen en oppervlakte zoals zichtbaar op het terrein?
- Waardebepaling – betaal ik niet te veel?
- Stedenbouw – verplichtingen en beperkingen!
- Waar mag ik wel of niet (ver)bouwen op mijn perceel?
- Wat is de staat en wat omvat het onroerend goed op het moment van mijn aankoop?
- Gemene muur of niet? Welke vergoeding?
- Berust er geen erfdienstbaarheid op mijn aankoop?
- De landmeter-expert als makelaar in vastgoed.
- Verjaring kan in je nadeel spelen.

 

DOWNLOAD HIER ONZE BROCHURE

‘Wegwijs in stedenbouw, ruimtelijke ordening, omgeving... & de landmeter-expert uw eerste deskundige hulp.’

 

BouwRegister informeert kopers en (ver)bouwers 14-daags met een nieuwsbrief over de meest recente bouwinfo.

 

 

inschrijven op de nieuwsbrief

ik wil adverteren op BouwRegister