Bouwflash 2022-20

​06-12-2022

Vastgoedtendensen evolueren snel en de bouwtechnieken verbeteren constant.
Naar veertiendaagse gewoonte stelt BouwRegister kopers en (ver)bouwers op de hoogte met een nieuwsbrief.

Verder in onze Bouwflash : 

  • Aangepaste simulator Mijn Verbouwpremie met geïndexeerde inkomensgrenzen voor aanvragen in 2023.
  • De premie voor een warmteboiler werd verdubbeld.
  • Vastgoedbarometer: meer jonge kopers, minder investeerders.
  • Vastgoedkoopkracht staat onder druk.
  • Propaan is maar half zo duur als aardgas, overstappen kan relatief snel en goedkoop.
  • Verplicht asbestattest bij verwerven van een woning.
  • Vanaf 1 januari ziet je elektriciteitsfactuur er anders uit met het capaciteitstarief.

 

Simulator Mijn VerbouwPremie aanvragen 2023

Aan de hand van de simulator van Mijn VerbouwPremie kan je op een eenvoudige manier nagaan welke premies je kan aanvragen en op welk premiebedrag je recht hebt. De simulator baseert zich op de diverse werken die je van plan bent om uit te voeren, het type en de ouderdom van het gebouw, of je eigenaar-bewoner bent of niet en als je eigenaar bewoner bent, op het gezamenlijk inkomen. De simulator houdt sinds 10 november 2022 rekening met de geïndexeerde inkomensgrenzen die van toepassing zijn voor aanvragen van Mijn VerbouwPremie vanaf 1 januari 2023. Door de indexatie kan het voor eigenaar-bewoners mogelijk interessanter zijn om de premieaanvraag uit te stellen tot 2023, op voorwaarde dat uw facturen dan nog geen 2 jaar oud zijn. Bij de premieaanvraag wordt er rekening gehouden met het meest recente aanslagbiljet beschikbaar op de datum van de premieaanvraag.

 

Mijn VerbouwPremie voor warmtepompboiler wordt verdubbeld

De Vlaamse Regering besliste op 21 oktober 2022 principieel om de premie voor een warmtepompboiler te verdubbelen. Deze maatregel gaat retroactief in voor eindfacturen vanaf 1 juli 2022 en zal kunnen aangevraagd worden tot eind 2025.
De basispremie van 450 euro wordt verdubbeld naar 900 euro (max 40% factuurbedrag). De hogere premie in de laagste inkomenscategorie wordt verdubbeld van 540 euro naar 1080 euro (max 50% factuurbedrag). Klanten die al een premie hebben aangevraagd hoeven hiervoor geen verdere stappen te ondernemen.
Een warmtepompboiler is een warmtepomp die sanitair water verwarmt met warmte uit de lucht. Het is 3 tot 4 keer zuiniger dan een gewone elektrische boiler en een goed alternatief voor alle klassieke waterverwarmingssystemen. De boiler zelf kost gemiddeld 3.500 euro, exclusief btw en plaatsingskosten.
Een warmtepompboiler doet maar deels beroep op elektriciteit. Want ongeveer 70% van de nodige energie haalt de warmtepompboiler uit de omgevingslucht.
De warmtepompboiler is namelijk uitgerust met een koelvloeistof die al op lage temperatuur kookt en gasvormig wordt. Een compressor drukt het gas samen en zo stijgt de temperatuur. De warmte wordt aan het sanitair water in een voorraadvat afgegeven. Het gas wordt terug vloeistof, de druk wordt verlaagd en de hele cyclus kan opnieuw beginnen. In het systeem is een elektrische naverwarming geïntegreerd om - wanneer nodig- nog meer water te verwarmen of om het water boven de 55°C te krijgen.
Test-Aankoop geeft de voorkeur aan installaties die lucht van buiten aanvoeren en ook de gebruikte lucht naar buiten afvoeren. Dan is er geen nadelig effect op de ruimten in de woning (afkoeling of grote ventilatiestroom). Wel zal het rendement van die toestellen lichtjes dalen naarmate de buitentemperatuur lager ligt. Ze kunnen overigens een buitentemperatuur tot -5° C of lager aan zonder hun elektrische weerstand te moeten activeren.

Bron: Vlaanderen.be

 

Vastgoedbarometer: Meer jonge kopers, minder investeerders

In het derde kwartaal van dit jaar daalde de vastgoedactiviteit in ons land met 1,4 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Dat blijkt uit de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Vooral in juli was het minder druk op de Belgische vastgoedmarkt: het aantal transacties lag 7,4 lager dan in juli 2021. Maar dankzij goede maanden augustus (+2,4 %) en september (+0,4 %) bleef de terugval dus al bij al beperkt. Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: "Ondanks de stijgende rente en de zware energiekosten houdt de vastgoedmarkt voorlopig goed stand."
De notarissen berekenden de gemiddelde prijs van een huis in ons land op 317.426 euro. Dat is een stijging van 7,6 procent op jaarbasis. Maar rekening houdend met de inflatie (8,8%) daalde de reële prijs van een huis dus met 1,2 procent. Op de appartementenmarkt is de daling in reële termen nog meer uitgesproken. Nominaal noteerden de notarissen een prijsstijging van de appartementen van 3,1 procent tot 259.966 euro. Gecorrigeerd met de inflatie komt dat neer op een reële prijsdaling van 5,4 procent.
Het valt op dat in vergelijking met 2021 het percentage jonge kopers in de lift in zit. In 2021 was slechts 27,9 procent van de kopers 30 jaar of jonger. Dit jaar ging het om 30,2 procent van de kopers. Volgens notaris Van Opstal heeft dat deels te maken met de vrees dat de rentevoeten nog zullen stijgen. Jonge kopers hopen nog een slag te slaan op de woningmarkt. Investeerders lijken dan weer af te haken.

Bron: Kanaal Z - Trends

 

Vastgoedkoopkracht staat onder druk

In twee jaar tijd is de vastgoedkoopkracht van de Belg sterk afgenomen.
Het gemiddelde Belgische gezin kan zich een woning van 85 vierkante meter veroorloven. Dat blijkt uit de nieuwe Prijsmeter van de zoekertjessite Immoweb. Voor de berekening van de vastgoedkoopkracht combineert Immoweb inkomensdata met vastgoedprijzen en intrestvoeten voor hypothecaire kredieten.
De voorbije jaren, en zeker tijdens de coronacrisis, zijn de vastgoedprijzen stevig gestegen. Dankzij de lage interestvoeten was het effect van die prijsstijging op de vastgoedkoopkracht eerder beperkt. Maar nu ook de interestvoeten aan een klim zijn begonnen, neemt de vastgoedkoopkracht gestaag af. Het huidige koopkrachtniveau van 85 vierkante meter ligt een stuk onder het historische gemiddelde van 102 vierkante meter. In 2020 schommelde de vastgoedkoopkracht nog rond 100 vierkante meter.
Zal de vastgoedkoopkracht in de nabije toekomst een laagterecord zakken? Immoweb wijst erop dat de door de centrale banken geïnitieerde rentestijging waarschijnlijk nog even zal voortgaan. Een stabilisatie van de vastgoedprijzen, die zich nu lijkt in te zetten, zal volgens Immoweb onvoldoende zijn om een verdere daling van de vastgoedkoopkracht tegen te gaan. Rest nog de vraag of de loonindexering voldoende zal blijken om een en ander te compenseren, besluit Immoweb.

Bron: IMMOWEB

 

Propaan is vandaag maar half zo duur als aardgas.

Met een kleine aanpassing kun je een aardgasketel ook perfect laten werken op propaan. En laat dat gas nu net de helft goedkoper zijn dan aardgas. Loont het dan om de overstap te maken?
Je kunt je aardgasketel perfect laten draaien op propaan. Maar het zijn wel twee totaal verschillende gassen. Aardgas komt in gasvorm uit de grond, propaan wordt dan weer gewonnen uit aardolie.
Ook de prijs is heel verschillend. Vroeger was propaan wat duurder dan aardgas, maar vandaag zijn de rollen helemaal omgekeerd. Jean-Luc Verstraeten, FeBuPro: ‘Propaan is vandaag het goedkoopste kilowattuur dat je kunt kopen’
Overstappen kan relatief snel, maar je moet er wel eerst melding van maken bij je gemeente en er komen nog een aantal ingrepen en kosten bij. Een erkend installateur moet de instellingen van je cv-ketel aanpassen en er is de kost van de opslagtank. Volgens Primagaz kiezen de meeste klanten ervoor om de tank te huren. Dan is de installatie doorgaans gratis. Je betaalt gemiddeld 100 euro huur per jaar, inclusief de wettelijke keuring en het onderhoud. In ruil vraagt de energieleverancier om een overeenkomst te ondertekenen voor langere termijn.
Afhankelijk van de inhoud van de tank moeten er veiligheidsafstanden gerespecteerd worden. Een tank moet minstens 3 meter van de openbare weg en de scheiding met de buren staan en mag ook niet dichter dan 5 meter van een deur, raam of andere opening van je woning staan. Niet meteen haalbaar voor een rijhuis met een koertje in de stad, dus.
Als je de overstap maakt, hou je er beter rekening mee dat je als propaangasklant zal moeten speculeren op de aankoopprijs. Je moet dan grote hoeveelheden inkopen aan de dagprijs, net zoals bijvoorbeeld bij stookolie. Bij aardgas zal het tarief van een variabel contract mee evolueren met marktprijzen. Het is zeker niet uitgesloten dat die terug wat zullen dalen.
Ilka Hendrickx, Primagaz: ‘ Een gemiddeld gezin verbruikt 1650 liter propaan per jaar, de energiekost komt aan de huidige maximumprijs neer op 1500 euro’
Het is nog maar de vraag of dat zo blijft. Maar het is geruststellend dat er wereldwijd veel voorraad is en we voor propaan niet afhankelijk van Rusland. Het gas kan zowel van lokale raffinaderijen als van overzee komen.

Bron: VRT NWS

 

Vanaf 23 november 2022 moet je een asbestattest hebben bij verkoop van een woning.

Asbest werd tot 2001 gebruikt in allerhande bouwmaterialen, maar is kankerverwekkend.
De Vlaamse Regering wil de woningen in Vlaanderen tegen ten laatste 2040 asbestveilig maken en daarom zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in gebouwen en woningen in kaart brengen.
Het asbest attest is enkel verplicht voor gebouwen van vóór 2001. Sinds 2000 is het gebruik van asbesthoudende materialen in gebouwen immers verboden, zodat recente woningen bij gevolg geen asbestattest moeten hebben.
Vanaf 23 november 2022 is een asbest attest verplicht wanneer een gebouw van vóór 2001 van eigenaar verandert. Dat geldt dus bij een verkoop, maar evengoed bij een schenking of ook als iemand mede-eigenaar wordt. Ten laatste op 31 december 2031 moet élke Vlaamse woning of elk gebouw van voor 2001 een attest hebben. Ook verhuurders moeten er tegen die datum één laten opmaken voor elk pand dat ze verhuren. Zodra ze over het attest beschikken, moeten ze een kopie geven aan nieuwe huurders.
Een asbestattest dient te worden opgemaakt door een asbestdeskundige inschakelen, verbonden aan een erkend bedrijf. Zo’n deskundige is onafhankelijk, volgde een gecertificeerde opleiding en slaagde voor examens. Er wordt gekeken of er materialen aanwezig zijn die een risico kunnen vormen. De deskundige zal niet elke muur of valse wand open kappen, maar neemt wel stalen van bepaalde oppervlakken. Bijvoorbeeld van het pleisterwerk. Vaak geeft alleen een laboanalyse uitsluitsel of er asbest in het materiaal zit of niet.
Reken op een basisprijs van zo’n 500 tot 700 euro. Het kan ook duurder zijn als er bijkomende stalen moeten worden genomen of als er een hoogtewerker nodig is om het dak te inspecteren.
In het asbestattest staat welke materialen in het gebouw asbest bevatten en hoe je dat als eigenaar het asbest-veilig kunt maken. Het document geeft alleen informatie over de zichtbare delen in je gebouw. Als koper krijg je met het attest een algemeen inzicht in de risico's van het huis dat je nog niet kent. Bespreek het attest zeker met de deskundige zodat je kan inschatten of het aanwezige asbest effectief weg moet en hoeveel dat kan kosten.
Het attest blijft in de regel 10 jaar geldig, maar bij een onveilige toestand is de geldigheid beperkt tot 5 jaar.

Op de website van de OVAM vind je meer informatie.
Er is ook een lijst met gecertificeerde bedrijven die asbest verwijderen.

 

Vanaf 1 januari ziet je elektriciteitsfactuur er anders uit door invoering van het capaciteitstarief.

Vanaf volgend jaar vervangt het capaciteitstarief een deel van de huidige netwerkkosten op elke Vlaamse elektriciteitsfactuur. Sommigen zullen hun factuur daardoor zien dalen, voor anderen wordt elektriciteit dan weer iets duurder. Vandaag betaal je netkosten naargelang je verbruik, maar bij het capaciteitstarief hangen de netkosten af van de grootste stroompiek die je gedurende een maand uit het elektriciteitsnet trekt. Als je geen grote verbruikspieken hebt, zal het capaciteitstarief niet hoog zijn. Voor een gemiddeld gezin wordt het aandeel van de nettarieven op ongeveer 7 procent van de totale elektriciteitsfactuur geschat.
Vooral kleine verbruikers die occasioneel een groot piekvermogen hebben zouden meer betalen. Hoe laag je verbruik ook is, je zal op die piek belast worden. Ook al ga je bijvoorbeeld maar twee dagen per maand naar je appartement aan zee en verbruik je er anders niks, toch zal de capaciteit berekend worden op die twee dagen.
Door met het capaciteitstarief de netwerkkosten op een andere manier te verrekenen, hoopt de VREG dat we onze grote elektriciteitsverbruikers gespreid zullen aanzetten en niet meer alles op hetzelfde moment. Het systeem zou vooral de huishoudens die inzetten op elektrificatie belonen. Wie vandaag al een warmtepomp, elektrische boiler of elektrische auto gebruikt, zal op termijn beter af zijn dan wie aardgas blijft stoken.
De netbeheerder zal elke maand je grootste verbruikspiek bepalen (piekvermogen). Op basis daarvan bepaalt hij jouw capaciteitstarief. Concreet: als je al een digitale meter hebt, zal die elk kwartier je gemiddelde verbruik registreren. Het kwartier waarin je het meest gebruikt, wordt eruit genomen om te bepalen hoeveel capaciteitstarief je voor die maand zal betalen. Maar voorlopig zijn er nog veel woningen met een analoge teller. Daar zal men een forfait aanrekenen gebaseerd op een forfaitair tarief van een minimaal verbruik van 2,5 kilowatt, aangevuld met een stuk dat gebaseerd is op je huidig verbruik. Zo krijgt lang niet iedereen met een analoge teller een laag forfait. Men zal namelijk ook het totale jaarverbruik bekijken.
Zonnepanelen hebben zeker nog zin. De stroomfactuur blijft grotendeels gebaseerd op basis van verbruik en dat zal in toekomst ook zo blijven. Alle elektriciteit die je verbruikt op het moment dat je zonnepanelen stroom produceren blijft gratis. Het capaciteitstarief wordt alleen berekend op basis van de pieken als je elektriciteit afneemt van het net. Een eventuele piek van stroom die je met je zonnepanelen in dat net injecteert, wordt niet meegeteld. Je kan je zonnepanelen gericht gebruiken om je pieken af te zwakken.
Ook een thuisbatterij kan je inzetten om pieken af te vlakken.
Als je ervoor kiest om je elektrische auto altijd heel snel op te laden, kan het zijn dat je meer betaalt dan vandaag, omdat je een hoog piekverbruik hebt. Bij warmtepompen is het hetzelfde verhaal. Je zal bewust met deze installatie moeten omgaan.
In Vlaanderen zijn nog ongeveer 150.000 huishoudens met accumulatieverwarming, waarvan 140.000 met een klassieke meter. De Vlaamse regering besliste dat zij pas vanaf januari 2028 een digitale meter zullen krijgen; zodat zij tot dan het capaciteitstarief als een vast bedrag betalen en nog niet bewust met hun piekverbruik moeten bezig zijn. Voor de 10.000 anderen die wel al een digitale meter hebben is het aan te raden de installateur te contacteren om het opladen van accumulatoren ‘s nachts meer gespreid te laten verlopen.
Vanaf 2023 is er op het vlak van de netkosten geen onderscheid meer tussen dag-, nacht- en uitsluitend nachttarief. De netkosten zijn dan wel niet meer voordeliger ’s nachts, maar het tarief van je leverancier is dat misschien nog wel.
Wil je zelf je piekvermogen kennen? Dat kan via de gratis online toepassing van mijn.fluvius.be . Eerst even registreren en daarna kan je ermee aan de slag.

Bron: VRT NWS

 

 

inschrijven op de nieuwsbrief

ik wil adverteren op BouwRegister