Aannemer

In 2012 werd het systeem van de registratie van aannemers in zijn vorige vorm afgeschaft. Het diende jarenlang als een soort kwaliteitslabel waar een aantal voordelen aan verbonden  werden zoals een verlaagd btw-tarief. 
De registratie gebeurt voortaan automatisch, bij activatie van het ondernemingsnummer van een bedrijf in de KruispuntBank van Ondernemingen (KBO). De voorwaarden veranderen niet, maar ze worden niet meer vooraf gecontroleerd. Wanneer uit een controle achteraf blijkt dat aan de voorwaarden niet (langer) voldaan wordt, kan de registratiecommissie de hoedanigheid als geregistreerd aannemer intrekken.
Toch zijn er belangrijke indicaties dat u te maken heeft met een vakbekwaam aannemer.

Vestigingsattest
In de bouwsector zijn er 17 beroepen waarvoor een specifieke beroepskennis noodzakelijk is. Het vestigingsattest vormt het bewijs dat een aannemer uit deze categorieën gemachtigd en bekwaam is om dit soort werk uit te voeren. U doet er dan ook goed aan eerst na te gaan of de aannemer van uw keuze beschikt over dit attest.

 

Controle en opzoeken in de KBO
economie

KBO

 


Confederatie Bouw
De Confederatie Bouw verdedigt de sectorbelangen bij de overheid, de economische beleidsmakers en de bouwpartners en biedt haar leden een grote waaier aan diensten. 
Zij verzorgt ook  haar consumentenwebsite 'ikzoekeenvakman' , organiseert ‘Open Wervendag’ en is aanwezig op zowat alle belangrijke bouwbeurzen.
Hoewel het niet tot haar directe doelstelling behoort, heeft de Confederatie Bouw ook oog voor de particuliere bouwheer en is op haar site ook veel nuttige informatie voor de (ver)bouwer beschikbaar.

Confederatie bouw

Opzoeken van leden Confederatie Bouw
ikzoekeenvakman


Erkend aannemer
Om een overheidsopdracht van een bepaalde aard en omvang te kunnen uitvoeren, moet de aannemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Indien dit het geval is, krijgt hij een erkenning van erkend aannemer. Deze voorwaarden betreffen vooral de technische bekwaamheid, de financiële draagkracht, de professionele integriteit en uitsluitend werken (geen leveringen of diensten).

Opzoeken van erkende aannemers
economie
 

Charter van de Woningbouwsers
Bouwt u met een algemene aannemer, dan is de wet Breyne van toepassing.
U kan ook buiten de wettelijke verplichtingen kiezen voor een bouwpartner toegetreden tot het “Charter van de Woningbouwers”. Hiermee verbinden de toegetreden aannemers zich tot de strikte toepassing van de wet Breyne. Dit Charter werd opgesteld door de Federatie van Algemene Bouwaannemers, een lidfederatie van de Confederatie Bouw. 
De ledenlijst van het Charter van woningbouwers vindt u op de website van de FABA

Faba

 
Qualibouw 
Qualibouw stelde voor de aannemer duidelijke kwaliteitscriteria op, een kwaliteitslabel. Om hieraan te voldoen dient deze, na een opleidingsprogramma, een aantal interne en externe procedures te volgen en zijn gevoerde kwaliteitsbeleid permanent te toetsen en te verbeteren.  Aan de hand van een evaluatiegesprek, een expertverslag en de werf- en werkplaatsbezoeken, beoordeeld qualibouw de kwaliteit van zijn leden die jaarlijks opnieuw hun kwaliteitslabel moeten verdienen.
Als bouwheer kunt u zich tot de organisatie richten in geval van conflict met hun leden.  Zij komen immers ter plaatse evalueren en een onafhankelijke expert kan uw bouwproject uitkiezen om het werk van de Qualibouw-ondernemer op vaktechnische criteria te beoordelen

De ledenlijst van Qualibouw vind je op haar website
Construction Quality


Bouwunie 
De Unie van het KMO-bouwbedrijf, verenigt de zelfstandigen en KMO's uit de diverse deelsectoren uit de bouw in één sterke unie en komt op voor hun belangen.
De leden zijn voornamelijk aannemers  die hun eigen centen in hun onderneming gestoken hebben om een stabiel bedrijf in de bouwsector te creëren , en vaak alle risico’s van de kleine zelfstandige lopen. Bouwunie werkt hecht samen met Unizo en telt ruim 8.000 leden. 
Op haar website ‘vinduwaannemer’ kan u een aannemer of vakman zoeken en vinden. Deze site bevat ook allerlei praktische informatie voor de (ver)bouwer. Een lijst met fabrikanten en leveranciers (nuttige bouwlinks) helpt u in de zoektocht naar de meest geschikte bouwmaterialen en diensten.

Bouwunie

Opzoeken van leden Bouwunie
vinduwaannemer