Andere beroepen

Landmeter-expert
Volgens de bescherming van het beroep van landmeter-expert bestaat de beroepsbedrijvigheid naast het afpalen van terreinen onder meer uit het opmaken van plannen die voor een grenserkenning, een overdracht, het regelen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal dat voorziet in identificatie van grondeigendom dat ter hypothecaire inschrijving kan worden voorgelegd.
In de ruimere betekenis beslaat het werkveld echter meer dan enkel meten. Het verkavelen van grond, plaatsbeschrijving van gebouwen opmaken, schatten van de verkoopwaarde van onroerend goed, algemeen advies en stedenbouwkundige opzoekingen en raad, behoren ook tot de beroepsuitoefening van de landmeter.

Meer info over de landmeter-expert op

wikipedia
 

Opzoeken van  een landmeter-expert
economie

 

Veiligheidscoördinator

Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te verminderen moeten veiligheidscoördinatoren aangesteld worden, als tenminste twee aannemers werken uitvoeren op een zelfde werf, zelfs al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de bouwplaats. Dit geldt zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de verwezenlijkingsfase van de werken. Bij werven vanaf 500 m² stelt de opdrachtgever de veiligheidscoördinator aan. De veiligheidscoördinator moet gecertificeerd zijn. Voor werven kleiner dan 500 m² is een soepeler regime voorzien dat toelaat dat aannemers zelf de functie van coördinator tijdens de verwezenlijkingsfase kunnen uitoefenen. De overheid legt geen vaste prijs op voor de veiligheid coördinatie. De kostprijs wordt bepaald door de vrije markt en is afhankelijk van het type bouwwerk, de complexiteit en duurtijd van de werken en de omgeving betreffende veiligheid. VC-CS is de contactvereniging voor veiligheidscoördinatoren in de bouwsector en werd in maart 2000 opgericht om de veiligheidscoördinatoren samen te brengen in een vereniging die als spreekbuis zou fungeren tegenover de andere partners van de bouwsector en tegenover de bouwheer. Op haar site vindt je ook een zoekmodule voor het opzoeken van een veiligheidscoördinator in je buurt.

Meer info op de site van Bouwunie
Bouwunie

Meer info op de website van VC-CS

vccs

 

Notaris
Ook de notaris speelt zijn rol. Ter illustratie zetten we enkele punten kort op een rijtje.
Ten onrechte laat de benaming compromis of voorlopige verkoopovereenkomst uitschijnen dat zowel de koper als de verkoper de overeenkomst nog kunnen verbreken. Niets is minder waar: zodra een verkoper zich verbindt een goed over te dragen aan een koper die ermee akkoord gaat de bepaalde prijs te betalen, is de verkoop gesloten en kan geen van beide partijen nog terug, zelfs niet indien er nog geen voorschot is betaald. Tevens wordt het voor de notaris zeer moeilijk onduidelijke afspraken recht te zetten.
Welke gevolgen heeft de term vrij en onbelast ? Wat houden de aankoopkosten in? Hoe groot moet een voorschot zijn?
Stel dat u wenst te kopen mits enige bedenktijd, maar u laat toch niet graag de gelegenheid aan u voorbijgaan, dan kunt u aan de verkoper een optie vragen.
U kan ook een opschortende voorwaarde laten opnemen als u bijvoorbeeld nog niet zeker bent over de toekenning van een lening.
Een notariële akte is een authentieke akte, dit wil zeggen dat zij rechtszekerheid verschaft en als enige de mogelijkheid biedt om de overschrijving ervan te bekomen op het hypotheekkantoor.
In geval van bewimpeling of tekortschatting aangaande de prijs of overeengekomen waarde, is elk der contracterende partijen bovenop de bijkomende registratierechten een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht.
U merkt het belang u tijdig deskundig te laten bijstaan!
Meer info op de site van de notarissen:
notaris

Het ereloon van de notaris is door de overheid vastgelegd, d.w.z. dat de notaris noch meer, noch minder mag vragen. Enige uitzondering vormen de sociale leningen waar het ereloon wordt gehalveerd.
Voor een eerste berekening voor de aktekosten bij aankoop, is op de site 'notaris.be' een berekeningsmodule opgenomen.
notaris

 

Vastgoedmakelaar - BIV

Vroeger kon iedereen het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen. Dit resulteerde echter in een wildgroei die noch voor de consument, noch voor de professionele makelaar een gezonde situatie was. In 1993 werd hieraan een einde gesteld en werd duidelijk omschreven welke beroepsactiviteiten beschermd werden en aan welke vereisten men dient te voldoen om de titel van vastgoedmakelaar te bekomen. Het K.B. voorzag tevens in de oprichting van een Beroepsinstituut van Vastgoed Makelaars (BIV). Het BIV waakt over de naleving van de opleiding, bijscholing en de deontologie van haar aangesloten makelaars. Het reglement met richtlijnen en gedragsregels kan op de website van het BIV worden geraadpleegd.
Een makelaar zal je begeleiden bij de verkoop van je woning: zoekertjes plaatsen, voor professionele foto’s zorgen en bezoeken organiseren. Tevens onderhandelt hij of zij met kennis van zaken en doet al het papierwerk dat bij de verkoop komt kijken.

biv

 

Advocaat
Het loopt mis met de bouw van uw woning, wat kan u doen?
Wacht niet te lang om een advocaat om raad te vragen. Soms is één brief of gesprek voor hem genoeg om een vervelende situatie op te lossen. Lang wachten maakt het probleem vaak ingewikkelder en kan tot onontwarbare situaties leiden.
Als specialist kent hij het recht en de procedure. Daarnaast heeft hij de mogelijkheden om u uitgebreid en specifiek over het bouwrecht te informeren.

advocaat

 

Energiedeskundigen
Er zijn meerdere types energiedeskundigen: type A en type B.
Alleen een Energiedeskundige type A mag een verplicht EPC (Energieprestatiecertificaat) afleveren.
Een Energiedeskundige type B voert vrijwillige energieaudits uit: EPA of EAP. Hierbij wordt een ruimer en vollediger advies gegeven op het gebied van energiebesparenden maatregelen.
Bij het EPC krijgt u een aantal energiebesparende adviezen. Dit is een lijst met mogelijke standaardmaatregelen die uw woning energiezuiniger maken, niet specifiek opgesteld voor uw woning. De adviezen in een EPA en EAP zijn maatwerk, dus speciaal op uw situatie.
EPA staat voor EnergiePrestatie Advies . Hierbij wordt uw woning doorgelicht op het gebied van energiehuishouding en gekeken waar, hoeveel en op welke manier u energieverbruik kan terugdringen. Een overzichtelijk rapport geeft aan hoe u energie kunt besparen.
EAP staat voor EnergieAdvies Procedure . Hierbij gaat het op een grondige doorlichting waarbij u als particulier - bij uitvoering van de noodzakelijke aanpassingswerken - tot 40% (maximum 2.650 euro per jaar per woning) fiscaal voordeel kan aanvragen via belastingvermindering.
Vind uw EPC deskundige

Wegwijs in energiedeskundigen 

energiedeskundigen

 

Info energiedeskundigen type A
vlaanderen energiedeskundigen

 

Lijst energiedeskundigen type A
vlaanderen energiedeskundigen

Lijst energiedeskundigen type B
energiedeskundigen type B

 

Tuinaannemer
Een mooie tuin heeft enkele basiselementen zoals hagen, paadjes en waterpartijen. Ze bepalen de sfeer in je tuin. Laat je voor de aanleg en het onderhoud gerust bijstaan door een tuinman met ervaring, zijn vakmanschap staat garant voor veiligheid en succes. Een goede tuinaannemer schenkt zijn kennis en jarenlange ervaring en bovendien beschikt hij over professioneel materiaal om klussen op de juiste manier uit te voeren. Dat bespaart je veel gesakker en miserie achteraf, want verzakkingen in het terras herstellen of een haag helemaal opnieuw aanplanten is niet bepaald prettig of voordelig. 

 

tuinaannemer