Architect

Bij het bouwen of verbouwen komen heel wat administratieve en vooral technische en constructieve factoren kijken, waarvoor deskundigheid en ervaring vereist is. Om het bouwproces op een veilige manier te laten verlopen voorziet de wet daarom dat je voor de opmaak van de plannen en de opvolging van de bouwwerken een architect moet aanstellen. In regel is het zo dat er bij constructieve bouwwerken, ook al zijn deze in het geheel van beperkte omvang, je een architect zal moeten aanspreken. Bij nieuwbouw zal je steeds een architect moeten aanstellen.

De architect maakt een voorstudie van uw toekomstige woning. Neem voldoende de tijd voor een goed voorontwerp . Als een voorstudie je niet bevalt, dan kan je nog altijd (mits vergoeding) een andere architect kiezen. Nadien stel je in een schriftelijke opdracht de architect van je keuze aan. De bouwaanvraag omvat, plannen met duidelijke richtlijnen voor het volume, de materiaalkeuze, de ligging en andere documenten die nodig zijn om het dossier in te dienen bij de gemeente. Meestal zorgt uw architect voor het indienen van de aanvraag. Bij een gunstige beslissing kan uw architect een uitvoeringsdossier opmaken. Dit is een geheel van technische uitvoeringsplannen die de aannemer nodig heeft voor de realisatie: het ontwerp, een lastenboek en een meetstaat. De architect doet ook de opvolging van de werken van de verschillende aannemers en draagt in geval van gebreken of fouten een tienjarige aansprakelijkheid.

De architect is een creatieve duizendpoot. Hij ontwerpt, communiceert met aannemers, buigt zich over de administratie… Zijn vak is er de laatste jaren - door nieuwe en strengere reglementeringen - zeker niet makkelijker op geworden. Daarom laat hij zich normaal gezien bijstaan door andere experten zoals de stabiliteitsingenieur en de EPB-verslaggever. In zijn relatie met jou, als bouwheer, moet je de architect zien als je rechterhand. Hij staat je bij, geeft je raad en advies voor de volledige duur van het project.

Als je niet aan de verplichting van een aangestelde architect voldoet riskeer kan de overheid de werken stilleggen en bovendien loop je heel wat risico’s. Als een aannemer bepaalde werken niet correct uitvoert en achteraf blijkt dat de verplichte controle door een architect de schade die je daardoor hebt opgelopen had kunnen voorkomen, stelt zich het probleem van recht op schadevergoeding. Je begaat ook een bouwovertreding. Als je de woning achteraf zonder kennisgeving daarvan verkoopt, kan dat worden beschouwd als een verborgen gebrek waarvoor je jezelf contractueel niet kunt vrijwaren. De koper kan de aankoop van de woning nietig laten verklaren en eventueel een schadevergoeding eisen.

Orde van architecten – Vlaamse raad
Ieder die in België het beroep van architect wil uitoefenen moet ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten. Haar kernopdracht bestaat in het opstellen van beroepsregels (deontologie). De Orde van Architecten waakt over de correcte naleving ervan, de kwalitatieve uitoefening van het beroep en houdt toezicht op de toegang tot het beroep en de verplichte stage. 

orde van architecten
 

NAV 
De Vlaamse Architectenorganisatie, is de grootste beroepsfederatie van architecten in Vlaanderen. NAV is ook organisator van evenementen zoals ‘de Vlaamse Renovatiedag’ en brengt telkens tienduizenden bezoekers op de been. Als toekomstig bouwheer kan je ook deelnemen aan dit evenement in uw zoektocht naar de voor jou meest geschikte architect.

nav 

 Vlaamse Renovatiedag

 

Opzoeken van een architect
In het bouwproces is de architect creatief, coördinator, deskundige en raadgever van zijn cliënt. Een goede vertrouwensrelatie met een architect ‘waar het mee klikt’ is de beste garantie voor een geslaagd project. Informeer voor de keuze van uw architect bij anderen die met hem bouwden en vaklui die met hem werkten naar hun ervaringen. Ga woningen bekijken die door hem of haar ontworpen en opgevolgd zijn. Om te starten bestaan verschillende zoekmodules voor het opzoeken van een architect.

orde van architecten

zoekeenarchitect

Mijn Thuis op Maat