Architect

Bij het bouwen of verbouwen komen heel wat administratieve en vooral technische en constructieve factoren kijken, waarvoor een heel specifieke opleiding en ervaring vereist is. Om het bouwproces op een veilige manier te laten verlopen voorziet de wet daarom dat u voor de opmaak van de plannen en de opvolging van de bouwwerken een architect moet aanstellen. In principe is het zo dat van zodra er bouwconstructieve ingrepen dienen te gebeuren, u een architect zal moeten aanspreken. Bij nieuwbouw zal u steeds een architect moeten aanstellen.

De architect maakt een voorstudie van uw toekomstige woning. Neem voldoende de tijd voor een goed voorontwerp. Als een voorstudie u niet bevalt, dan kan je nog altijd (mits vergoeding) een andere architect kiezen. Nadien stelt u een schriftelijke opdrachtop met uw architect. De bouwaanvraag omvat, plannen met duidelijke richtlijnen voor het volume, de materiaalkeuze en de ligging en andere documenten die nodig zijn om het dossier in te dienen bij de gemeente. Meestal zorgt uw architect voor het indienen van de aanvraag. bij een gunstige beslissing kan uw architect een uitvoeringsdossier opmaken. Dit is een geheel van technische uitvoeringsplannen die de aannemer nodig heeft voor de realisatie: het ontwerp, een lastenboek en een meetstaat. De architect doet ook de opvolging van de werken van de verschillende aannemers en draagt in geval van gebreken of fouten een tienjarige aansprakelijkheid. 

Orde van architecten – Vlaamse raad
Ieder die in België het beroep van architect wil uitoefenen moet ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten. Haar kernopdracht bestaat in het opstellen van beroepsregels (deontologie). De Orde van Architecten waakt over de correcte naleving ervan, de kwalitatieve uitoefening van het beroep en houdt toezicht op de toegang tot het beroep en de verplichte stage. 

orde van architecten
 

NAV 
De Vlaamse Architectenorganisatie, is de grootste beroepsfederatie van architecten in Vlaanderen. NAV is ook organisator van evenementen zoals ‘de Vlaamse Renovatiedag’ en organiseert in opdracht van de Orde van Architecten (Vlaamse Raad) ook ‘Mijn Huis Mijn Architect’. Beide brengen telkens tienduizenden bezoekers op de been.  U kunt ook deelnemen aan deze evenementen in uw zoektocht naar de voor u beste architect.

nav 

 Vlaamse Renovatiedag

mijn huis mijn architect

Opzoeken van een architect
In het bouwproces is de architect creatief, coördinator, deskundige en raadgever van zijn cliënt. Een goede vertrouwensrelatie met een architect ‘waar het mee klikt’ is de beste garantie voor een geslaagd project. Informeer voor de keuze van uw architect bij anderen die met hem bouwden en vaklui die met hem werkten naar hun ervaringen. Ga woningen bekijken die door hem of haar ontworpen en opgevolgd zijn. Om te starten bestaan verschillende zoekmodules voor het opzoeken van een architect.

orde van architecten

zoekeenarchitect