Energie

EPB – Energie Prestatie & Binnenklimaat – Huidige normen
Werkzaamheden onderworpen aan een bouwaanvraag moeten voldoen aan de energieprestatieregelgeving. Hierdoor kan een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, milieubewust en gunstig voor uw portemonnee.
Als bouwer of verbouwer bent u de aangifteplichtige. Voor de start van de werkzaamheden moet u een verslaggever aanstellen. Dat kan zowel de ontwerpende architect van de woning zijn of een andere architect of deskundige. Uiterlijk zes maanden na de ingebruikname van het gebouw, moet u als aangifteplichtige aantonen dat  het gebouw voldoet aan de energieprestatieregelgeving. De verslaggever maakt hiervoor een berekening en verslag (de EPB-aangifte) op basis van de gedane vaststellingen, het lastenboek, facturen ... Voor deze berekening gebruikt hij het softwarepakket van de overheid.  Samen met de EPB-aangifte levert de verslaggever u ook het verplichte energieprestatiecertificaat (EPC) af.

vlaanderen energie 
  
BEN – Bijna Energie Neutraal - Toekomstige normen
BEN staat voor ‘Bijna-Energie-Neutraal’ en deze principes worden vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen.  BEN-woningen verbruiken weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald.  De extra investeringen in energiebesparende maatregelen en groene energie betalen zichzelf terug door een lage energiefactuur. Voor BEN-woningen bestaan premies en een korting op de onroerende voorheffing.

 

Passiefhuis - Optimale norm
Ook een passiefhuis is een zeer energiezuinig gebouw gericht op een goed winter- en zomercomfort. De warmteverliezen zijn er door een doorgedreven isolatie zo beperkt, dat er slechts een zeer kleine energievraag voor verwarming en koeling nodig is.
 

 BEN

Vlaanderen BEN
 

 

Hoe zo energiezuinig mogelijk bouwen en verbouwen?
In een goed geïsoleerde woning kunt u tot bijna de helft besparen op verwarmingskosten.
- Vooreerst bouw zo compact mogelijk.
 - Isoleren en luchtdicht bouwen om warmteverliezen te beperken 
Lees meer op energiesparen.be
-  Vervang oude ramen en enkele beglazing.
Lees meer op energiesparen.be
-  Een gecontroleerde ventilatie zorgt voor evenwicht tussen voldoende en niet overmatig ventileren.
Lees meer op energiesparen.be
-  Zorg voor een gedimensioneerd en zuinig verwarmingstoestel en een goede temperatuurregeling.
Lees meer op energiesparen.be
-  Ook voor warm water is energie nodig, dus kies voor een zuinige installatie en energiebron.
Lees meer op energiesparen.be
-  Je kan zuinig omspringen met verlichting, zonder aan comfort in te boeten.
Lees meer op energiesparen.be
-  Kies voor zuinige huishoudtoestellen. Het Europese energielabel zorgt voor transparantie.
Lees meer op energiesparen.be
- Maak zelf groene energie.
Lees meer op energiesparen.be

Meer info op : 

vlaanderen energie

 

Energieaudit - Hoe kan ik mijn bestaande woning verbeteren?
In een woning kan vaak op een eenvoudige manier veel energie bespaard worden door de grote energievreters te bepalen en hiervoor de gepaste maatregelen en oplossingen te treffen. Een energieaudit (opgemaakt door een energiedeskundige type B) geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie in uw woning kan worden bespaard in functie van het verwarmingssysteem, de isolatie en het gebruik van alternatieve energie.

vlaanderen energie

 

Ecobouwers
Ecobouwers is een ontmoetingsplaats met massa's technische informatie en concrete ervaringen over duurzaam bouwen. Je komt er in contact met geëngageerde en milieubewuste (ver)bouwers en met professionals. Ecobouwers heeft maar één doel: meer duurzame en energiezuinige huizen in Vlaanderen.

ecobouwers
 

 

reNUveren
Nu is het moment om te renoveren, of beter reNUveren. De Vlaamse overheid maakt extra budget vrij. Wie vanaf 2021 eigenaar wordt van een woning kan tot 60.000 euro renteloos lenen voor een grondige renovatie. Daarbovenop kan iedereen een EPC-labelpremie tot 5000 euro aanvragen om een woning met een slechte energieprestatie op te lappen. De Vlaamse overheid wil namelijk een versnelling hoger schakelen in het bouwen en verbouwen van energiezuinige woningen in Vlaanderen.
Deze ongeziene financiële boost stimuleert een renovatiegolf in Vlaanderen. Bij energiezuinige gebouwen wint namelijk iedereen: de eigenaars, de bouwsector en het klimaat. Deze premies maken het verschil om je renovatie meer betaalbaar te maken.
Maak uw woning energiezuiniger en geniet naast het renteloze renovatiekrediet en de EPC-labelpremie ook van talloze andere steunmaatregelen.

renuveren

 

Zoek uw subsidies voor energiebesparende werken
Wie investeert in een energiezuinige woning, kan op verschillende manieren steun krijgen.
Er zijn ondersteuningen van : uw netbeheerder (opgelegd door de Vlaamse overheid), de federale overheid, de Vlaamse overheid, uw gemeentebestuur, uw provinciebestuur en bovendien mag u de meeste tegemoetkomingen cumuleren.
Zoek uw subsidie op energiesparen.be

vlaanderen energie

 

Algemeen overzicht premies (ver)bouwen
Hieronder vindt u een overzicht van alle actuele premies, btw-verlagingen en verminderingen op de onroerende voorheffing. Zowel voor nieuwbouw als voor renovatie.

mijn huis op maat

 

Vermindering onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovatie
Als u een ingrijpende energetische renovatie (met een bouwaanvraag vanaf 1 oktober 2016) uitvoert, krijgt u een korting op de onroerende voorheffing.

vlaanderen ov energetische renovatie

 

Vermindering onroerende voorheffing voor een energiezuinig nieuw gebouw
U kunt voor een nieuw energiezuinig gebouw (woning, appartement, ...) een vermindering van de onroerende voorheffing krijgen.

vlaanderen ov energetische renovatie