Stedenbouw

Onze ruimtelijke ordening en stedenbouwreglementering zijn bijzonder complex, dus wie aankoop of bouwplannen heeft informeert zich best zo volledig mogelijk bij de gemeentelijke dienst stedenbouw. Deze dienst is vertrouwd met de plaatselijke situatie, kent het best haar gemeentelijk ruimtelijk beleid en is tevens op de hoogte van alle plannen van de hogere overheid.
Het gemeentebestuur moet wettelijk alle plannen bijhouden die op het gemeentelijk grondgebied betrekking hebben. Deze zijn: gewestplannen, algemene plannen van aanleg, bijzondere plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, verkavelingsplannen, rooilijnplannen, verordeningen en ook onteigeningsplannen.
Je hebt het recht om al deze plannen en documenten in te kijken en inlichtingen te vragen die betrekking hebben op het perceel of gebouw dat je interesseert. Hierbij proberen we je wegwijs te maken in het kluwen van stedenbouwkundige regels, ruimtelijke plannen, ...
We beantwoorden al uw vragen op onze site onder info stedenbouw:

Heb ik een omgevingsvergunning nodig?
stedenbouw

Voor welke kleine werken heb ik vrijstelling of volstaat melding ervan?
stedenbouw

Waar informeer ik mij het snelst en volledigst?
stedenbouw

Beslist mijn gemeente zelf over mijn aanvraag?
stedenbouw

Aan welke plannen van gewest en provincie dient mijn gemeente zicht te houden?
stedenbouw

Welke gemeentelijke plannen bepalen mijn aanvraag?
stedenbouw

Hoe begrijp is de kleurkaarten van mijn overheidsplannen?
stedenbouw

Hoe kan ik mijn mondeling verkregen informatie verzekeren?
stedenbouw

Onder het deel 'Info Stedenbouw' van deze site geven wij per gemeente een overzicht van de beschikbare plannen op het internet. Handig als eerste info en ter voorbereiding van een bezoek aan de gemeentelijke dienst stedenbouw. Enkel de betreffende originele plannen die ter inzage liggen zijn rechtsgeldig. 

Algemeen overzicht + Planinfo
stedenbouw