Infolinks

BOUWINFO

Voor wie bouw- of verbouwplannen heeft of een bestaande woning wil kopen is goed informeren de boodschap!
Thematisch leiden we je naar de meest betrouwbare info op sites van overheden, officiële instanties en vakorganisaties. Ook als meer ervaren surfer ontdek je snel hoeveel informatie achter de voorgestelde links verborgen zit.

Let wel op! Als bezoeker van de sites wordt je geacht zelf de geschiktheid en de deugdelijkheid van de informatie voor uw bepaald doel vast te stellen. De informatie, gegeven naar beste vermogen, doet nooit rechten ontstaan waarop u zich kan beroepen of een procedure opstarten.

THEMATISCH OVERZICHT

Lenen
Principe hypothecaire lening – mogelijkheden en tarieven – sociale leningen – belastingvoordeel

Architect 
Vlaamse raad, orde van architecten – NAV – Vlaamse renovatiedag – mijn huis, mijn architect – verplichte werken

Aannemer 
Registratie – vestigingsattest – de confederatie bouw – erkend aannemer – charter van de woningbouwers – qualibouw - bouwunie

Documenten 
Het stedenbouwkundig uittreksel – het bodemattest – het keuringsverslag van de elektrische installatie – het  postinterventiedossier (PID) – het  energieprestatiecertificaat (EPC).

Energie
Energieprestatieregelgeving en aangifteplicht – energiebewustarchitect.be – BEN woningen – passiefhuis – energieaudit – CEDUBO duurzaam bouwen

Beschermd bouwen
De wet Breyne – de verzoeningscommissie bouw – de 10 jarige aansprakelijkheid – verzekering gewaarborgd wonen

Andere beroepen en deskundigen
De landmeter-expert – de veiligheidscoördinator – de notaris – de vastgoedmakelaar – de advocaat – de EPC deskundige – de tuinaannemer

Wetgeving stedenbouw
Diverse plannen – de stedenbouwkundige vergunning – kleine werken en meldingsplicht – autonomie van de gemeente

Fiscaal 
Kadastraal inkomen en onroerende voorheffing – meerwaardebelasting – btw aangifte – leegstandsheffing – publicaties: registratie-, schenkings-, successierechten

Premies 
Renovatiepremie, verbeteringspremie en aanpassingspremie – premiezoeker – premies voor energiebesparing – premies van netwerkbeheerders – belastingsvermindering

Extra linken
Huurindex - schattingen OG en STADIM - Vlaamse Landmaatschappij - Centrum Duurzaam Bouwen - FOD justitie - FOS financiën - Adviesraad ruimtelijke ordening - onroerend erfgoed - agentschap Wonen Vlaanderen - Vlaams Energieagentschap - AGIV Agentschap Grafische Informatie Vlaanderen - Vlaanderen.be - Ruimtelijkeordening.be