Energie

EPB – Energie Prestatie & Binnenklimaat – Huidige normen
Werkzaamheden onderworpen aan een bouwaanvraag moeten voldoen aan de energieprestatieregelgeving. Hierdoor kan een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, milieubewust en gunstig voor uw portemonnee.
Als bouwer of verbouwer bent u de aangifteplichtige. Voor de start van de werkzaamheden moet u een verslaggever aanstellen. Dat kan zowel de ontwerpende architect van de woning zijn of een andere architect of deskundige. Uiterlijk zes maanden na de ingebruikname van het gebouw, moet u als aangifteplichtige aantonen dat  het gebouw voldoet aan de energieprestatieregelgeving. De verslaggever maakt hiervoor een berekening en verslag (de EPB-aangifte) op basis van de gedane vaststellingen, het lastenboek, facturen ... Voor deze berekening gebruikt hij het softwarepakket van de overheid.  Samen met de EPB-aangifte levert de verslaggever u ook het verplichte energieprestatiecertificaat (EPC) af.

vlaanderen energie 
  
BEN – Bijna Energie Neutraal - Toekomstige normen
BEN staat voor ‘Bijna-EnergieNeutraal’ en deze principes worden vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen.  BEN-woningen verbruiken weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald.  De extra investeringen in energiebesparende maatregelen en groene energie betalen zichzelf terug door een lage energiefactuur. Voor BEN-woningen bestaan premies en een korting op de onroerende voorheffing.

 BEN


Passiefhuis - Optimale norm
Ook een passiefhuis is een zeer energiezuinig gebouw gericht op een goed winter- en zomercomfort. De warmteverliezen zijn er door een doorgedreven isolatie zo beperkt, dat er slechts een zeer kleine energievraag voor verwarming en koeling nodig is.

Home
 

Hoe zo energiezuinig mogelijk bouwen en verbouwen?
Bouw zo compact mogelijk
 - Naast isoleren is het belangrijk luchtdicht te bouwen om warmteverliezen te beperken 
-  In een goed geïsoleerde woning kunt u tot bijna de helft besparen op verwarmingskosten 
-  Een gecontroleerde ventilatie zorgt voor evenwicht tussen voldoende en niet overmatig ventileren 
-  Zorg voor een gedimensioneerd en zuinig verwarmingstoestel en een goede temperatuurregeling 
-  Ook voor warm water is energie nodig, dus kies voor een zuinige installatie en energiebron 
-  Je kan zuinig omspringen met verlichting, zonder aan comfort in te boeten 
-  Kies voor zuinige huishoudtoestellen. Het Europese energielabel zorgt voor transparantie.

vlaanderen energie
 

Energieaudit - Hoe kan ik mijn bestaande woning verbeteren?
In een woning kan vaak op een eenvoudige manier veel energie bespaard worden door de grote energievreters te bepalen en hiervoor de gepaste maatregelen en oplossingen te treffen. Een energieaudit (opgemaakt door een energiedeskundige type B) geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie in uw woning kan worden bespaard in functie van het verwarmingssysteem, de isolatie en het gebruik van alternatieve energie.

vlaanderen energie

 

Ecobouwers
Ecobouwers is een ontmoetingsplaats met massa's technische informatie en concrete ervaringen over duurzaam bouwen. Je komt er in contact met geëngageerde en milieubewuste (ver)bouwers en met professionals. Ecobouwers heeft maar één doel: meer duurzame en energiezuinige huizen in Vlaanderen.

ecobouwers
 

 

Download infobrochures
Een overzicht  van brochures van de belangrijkste energieonderwerpen vindt je op de site van Eandis, zowel eigen brochures als deze van VEA (Vlaams Energie Agentschap). Deze brochures zijn vlot en gratis te downloaden en vormen een bron van informatie.
  
eandis

Energiebewust Architect
In samenwerking met het Vlaams Energieagentschap en Vlaamse overheid werd begin 2008 het project 'Energiebewust Architect' opgestart. Op ‘www.energiebewustarchitect.be’ kunt u als bouwheer op zoek gaan naar een ‘energiebewuste architect' in uw omgeving. Deze architecten volgden een bijscholing om energiezuinige woningen te ontwerpen en ondertekenden een engagementsverklaring.  U vindt op deze site ook nuttige links.

energiebewust architect
 

Subsidies voor energiebesparende werken
Wie investeert in een energiezuinige woning, kan op verschillende manieren steun krijgen.
Wie een energiezuinige nieuwbouwwoning bouwt met een laag e-peil, kan hiervoor een korting op de onroerende voorheffing krijgen.
De Vlaamse renovatiepremie is een tegemoetkoming voor eigenaars die hun woning willen renoveren. Onder andere het vervangen van glas en schrijnwerk komt in aanmerking.
De Vlaamse verbeteringspremie is een tegemoetkoming voor wie zijn woning wil verbeteren of uitbreiden. Het plaatsen van dakisolatie in combinatie met een vernieuwd dak, het vervangen van het glas en schrijnwerk van uw ramen, het aanbrengen van gevelisolatie en de vervanging van een oude cv-ketel zijn werken die in aanmerking komen.
Zo geeft de overheid in 2015 en ook nog in 2016 een belastingsvermindering voor het plaatsen van dakisolatie. U mag 30% (met een bepaald maximumbedrag) van de investering inbrengen in uw belastingsaangifte.
Er zijn ondersteuningen van: uw netbeheerder (opgelegd door de Vlaamse overheid), de federale overheid, de Vlaamse overheid, uw gemeentebestuur, uw provinciebestuur en bovendien mag u de meeste tegemoetkomingen cumuleren.
Zoek uw subsidie op energiesparen.be

vlaanderen energie

Brochure - Premies voor energiebesparende werken tot eind 2016
De brochure bevat een overzicht van de premies en leningen die in 2016 gelden als u energiebesparende maatregelen uitoefent . Deze brochure blijft geldig voor eindfacturen tot eind 2016

vlaanderen energie