Stedenbouw

Onze ruimtelijke ordening en stedenbouwreglementering zijn bijzonder complex, dus wie aankoop of bouwplannen heeft informeert zich best zo volledig mogelijk bij de gemeentelijke dienst stedebouw. Deze dienst is vertrouwd met de plaatselijke situatie, kent het best haar gemeentelijk ruimtelijk beleid en is tevens op de hoogte van alle plannen van de hogere overheid.
Het gemeentebestuur moet wettelijk alle plannen bijhouden die op het gemeentelijk grondgebied betrekking hebben. Deze zijn: gewestplannen, algemene plannen van aanleg, bijzondere plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, verkavelingsplannen, rooilijnplannen, verordeningen en ook onteigeningsplannen. Je hebt het recht om al deze plannen en documenten in te kijken en inlichtingen te vragen die betrekking hebben op het perceel of gebouw dat je interesseert. Hierbij proberen we je wegwijs te maken in het kluwen van stedebouwkundige regels, ruimtelijke plannen, ...


stedenbouw
Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

stedenbouw
Voor welke kleine werken heb ik vrijstelling of volstaat melding ervan?

stedenbouw
Waar informeer ik mij het snelst en volledigst?

stedenbouw
Beslist mijn gemeente zelf over mijn aanvraag?

stedenbouw
Aan welke plannen van gewest en provincie dient mijn gemeente zicht te houden?

stedenbouw
Welke gemeentelijke plannen bepalen mijn aanvraag?

stedenbouw
Hoe begrijp is de kleurkaarten van mijn overheidsplannen?

stedenbouw
Hoe kan ik mijn mondeling verkregen informatie verzekeren?

Onder het deel 'Info Stedenbouw' van deze site geven wij per gemeente een overzicht van de beschikbare plannen op het internet. Handig als eerste info en ter voorbereiding van een bezoek aan de gemeentelijke dienst stedenbouw. Enkel de betreffende originele plannen die ter inzage liggen zijn rechtsgeldig.