Stedenbouw & omgeving

Wanneer je van plan bent om te (ver)bouwen kom je er snel achter dat er heel wat stedenbouwkundige regels te volgen zijn. En dat alles moet passen in de ruimtelijke plannen die voorzien werden.
Zo moet rekening gehouden worden met de verkavelingsvoorschriften, gemeentelijk structuurplan, gewestplan, ….

Voor iemand die niet vaak in contact komt met deze begrippen en plannen, is het niet vanzelfsprekend deze te interpreteren.
Hierbij helpt BouwRegister je verder. Aan de hand van 11 thema’s/vragen brengen we je duidelijkheid in wat de ruimtelijke plannen zijn en waar je rekening mee moet houden. Wanneer is er bv. een omgevingsvergunning nodig? Voor welke werken volstaat een melding?, …

BouwRegister biedt ook de mogelijkheid om deze ruimtelijke plannen per gemeente te bekijken. Bij 'planinfo' kies je een gemeente en je krijgt alle mogelijke plannen voorgesteld die digitaal terug te vinden zijn.

De gemeentelijke dienst stedenbouw blijft steeds je belangrijkste infobron. Neem zeker nog contact op met de stedenbouwkundige ambtenaar van je gemeente ter bevestiging.

Bij de aankoop van een bouwperceel of woning stellen zich heel wat juridische en technische vragen die een deskundig antwoord vereisen om een veilige beslissing te nemen. Laat je tijdig bijstaan! De landmeter-expert zijn kennis inzake vastgoed, zijn technische vaardigheden, de hem wettelijk vastgelegde bevoegdheden en zijn onpartijdigheid maken van hem een ideale adviseur die u bijstaat vanaf het eerste moment.

Algemene thema's

Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Voor welke kleine werken heb ik vrijstelling of volstaat melding ervan?

Waar informeer ik mij het snelst en volledigst?

Beslist mijn gemeente zelf over mijn aanvraag?

Aan welke plannen van gewest en provincie dient mijn gemeente zicht te houden?
Raadpleeg PLANINFO : Gewestplan - Gewestelijke RUP's - Provinciale RUP's

Welke gemeentelijke plannen bepalen mijn aanvraag?
Raadpleeg PLANINFO : Gemeentelijke verordeningen, BPA's, RUP's, Algemene info

Hoe begrijp ik de kleurkaarten van mijn overheidsplannen?

Hoe kan ik mijn mondeling verkregen informatie verzekeren?

Berust een recht van voorkoop op mijn aankoop?
Raadpleeg PLANINFO : Recht van voorkoop

De landmeter-expert uw eerste deskundige hulp

Welke grafische informatie stelt de overheid ter beschikking?

Typ uw gemeente in bovenstaand tekstveld en druk vervolgens op zoeken.