Bouwflash 2022-10

​23/05/2022

 

​Beste (ver)bouwer,
BouwRegister stelt je graag, aan de hand van eigen berichtgeving en verwijzing naar enkele interessante artikels in de media, op de hoogte van recente bouwinfo.

In deze nieuwsbrief volgende onderwerpen : 

  • Blijft lenen voor een woning nog betaalbaar?
  • De warmtepomp is nog onvoldoende doorgebroken
  • Renoveren zonder volume uitbreiding - vrijstelling van vergunning?
  • Batibouw 2022 - zaterdag 21 tot en met zondag 29 mei

 

BLIJFT LENEN VOOR EEN WONING NOG BETAALBAAR?

Woonleningen sinds begin dit jaar al meer dan de helft duurder
De rente op woonleningen is sinds begin dit jaar fors gestegen, zo leert een blik op de cijfers van Immotheker-Finotheker. Wie over 20 jaar wil lenen, betaalt nu al ruim de helft meer rente dan in januari. De jaren van spotgoedkope leningen lijken zo achter de rug te zijn.
Hoeveel rente je betaalt op een woonlening verschilt natuurlijk van je persoonlijke situatie en van bank tot bank. Maar als je naar het gemiddelde van die cijfers kijkt, zoals Immotheker-Finotheker doet in zijn Rentebarometer, valt op dat de hypotheekrente op korte tijd wel erg bruusk is gestegen.
Begin dit jaar bedroeg die gemiddelde rente voor een lening op 20 jaar met vaste rentevoet nog zowat 1,5 procent. Dat lage niveau had die hypotheekrente sinds het begin van de coronacrisis aangehouden. Vandaag schommelen de rentevoeten rond de 2,3 à 2,4 procent, afhankelijk van het percentage van het totale aankoopbedrag dat je wilt lenen (de "quotiteit" in het bankenjargon).
Daarmee zijn leningen dus op een paar maanden tijd meer dan de helft duurder geworden.
De cijfers schommelen van dag tot dag, maar de trend in de grafiek is duidelijk stijgend. Begin mei klom de gemiddelde rente voor een lening voor meer dan 80 procent van het aankoopbedrag zelfs even, en voor het eerst sinds december 2014, boven de 3 procent.

Een hogere rente, hoe voel je dat in de centen?
Een rentestijging van 1,5 procent naar 2,5 procent, ongeveer zoals nu dus, hoe vertaalt zich dat in de centen? Ons vertrekpunt hier is dat je 200.000 euro leent over 20 jaar, met een vaste rente:
Begin januari bedroeg de gemiddelde rentevoet ongeveer 1,5 procent. Daarmee zou je 20 jaar lang elke maand 965 euro aan de bank moeten terugbetalen. Op het einde van die periode heb je dan alles samen 31.396 euro aan interesten betaald.
Vandaag schommelt de gemiddelde rente rond de 2,5 procent. Voor dezelfde lening betaal je nu elke maand 1.057 euro, bijna 100 euro meer dus. Over de hele periode van 20 jaar betaal je zo 53.695 euro aan interesten, een dikke 22.000 euro meer.

Vastgoed
Bij vastgoed moet je een onderscheid maken tussen een huis of appartement dat je koopt om zelf in te wonen of vastgoed dat je koopt om te verhuren. Dat eerste is op alle vlakken de beste investering.
Je moet niet meer huren, het is financieel interessant en wellicht ook emotioneel.
Iets kopen om te verhuren, is een ander paar mouwen. Dat is in ons land heel lang populair geweest omdat je kon uitgaan van een dubbel rendement: enerzijds de huurinkomsten en anderzijds het vastgoed zelf dat in waarde steeg.
De vastgoedprijzen zijn de laatste jaren fenomenaal gestegen, zeker door die lage rente. Maar dat is nu aan het veranderen, lenen is duurder geworden. Het is geen exacte wetenschap, maar de verwachting is dat de prijzen van vastgoed zullen stabiliseren of misschien zelfs corrigeren.

Wat zijn de verwachtingen?
De komende maanden wordt verwacht dat de inflatie nog verder zal stijgen: vandaag zitten we in België aan zo’n 8 procent en verwacht wordt dat die volgende maand naar 10 procent kan klimmen.
Bijgevolg verwacht John Romain van Immotheker-Finotheker dat de rentevoeten nog verder zullen stijgen.
Veronique Goossens, hoofdeconoom bij de bank Belfius, voorziet ook dat lenen de komende tijd nog duurder zal worden, maar het zal niet meteen enkele procent de hoogte ingaan, voorspelt ze. Het zal geleidelijk gebeuren, maar de stijgende richting is nu wel duidelijk aangegeven. Vandaag zitten we met een rente van 1,95%.

Wat kan je dan nu het beste doen?
Zo’n 90 procent van de mensen kiest vandaag nog voor een vaste rentevoet. Maar John Romain van Immotheker-Finotheker raadt aan om te berekenen of een (semi-)variabele rentevoet niet interessanter is op dit moment. Want als je vandaag een lening aangaat met een vaste rentevoet van pakweg 2 procent op 20 jaar kan je op termijn met een dure lening zitten.
Hij wijst erop dat de rentes op de korte termijn - 1 tot 5 jaar - nog altijd historisch laag zijn en daar kan je dus nog altijd van profiteren. Het is niet omdat de langetermijnrentes gestegen zijn, dat je niet voor een andere formule kan kiezen.
Gezien de sterk stijgende langetermijnrente zijn er op dit moment veel betere formules, maar dan moet je dus wel op voorhand vastleggen dat je maandlast niet mag stijgen als de rentes stijgen. Dit wordt dan opgevangen met accordeonformules die de looptijd van de lening verlengen.

Zal dit een invloed hebben op de woningprijzen?
Het is nog onduidelijk hoe de woningprijzen precies zullen evolueren als de trend van de stijgende rentes zich verder doorzet. Een daling op de Belgisch woningmarkt wordt niet meteen verwacht, wel dat de prijzen zullen stabiliseren.
Je zit nog altijd met een krapte op de immomarkt, waardoor de prijzen op niveau blijven, stelt John Romain van Immotheker-Finotheker op dit moment vast. Maar als de rentes langere tijd hoog blijven, zal dit wel een effect op de woningmarkt. Maar op dit moment is dat er nog niet.

Minder lening aanvragen
John Romain van Immotheker-Finotheker verwacht dat we dit jaar naar een daling van 10 procent zullen gaan ten opzichte van vorig jaar, van het aantal woonleningen. Zelf zag hij vooral in januari en februari een relatieve dip in het aantal aanvragen voor nieuwe kredieten. Dat verklaart hij door een serieuze afwachtende houding van kandidaat-kopers.
In de maanden maart en april zag Romain zelf dan weer een sterke stijging van het aantal aanvragen. Om de eenvoudige reden dat mensen een enorme stijging van de rentes verwachtten. Daarom zijn ze snel naar de bank beginnen te hollen. Romain vermoedt daarom dat het aantal aanvragen in maart fors gestegen moet zijn.
Romain stelt vast dat de hypotheekrentes de afgelopen tijd zowat verdubbeld zijn. en hij verwacht dat de rentes nog zullen blijven stijgen, vooral voor leningen op een looptijd van 20 jaar, maar minder voor leningen op 25 en 30 jaar. Daar zijn de rentes al aan het plafonneren.
Tegelijk relativeert Romain de rentestijgingen. We zitten nog altijd met de laagste rentes ooit. Als je het historisch bekijkt, zal je zien dat we in 1993 bijvoorbeeld nog aan 9 procent zaten. Vandaag zitten we met rentes tussen de 2,20 en 2,50 procent. De prijzen zijn inderdaad redelijk wat gestegen, maar historisch gezien zijn de rentes nog altijd laag.
Bij ons is het vooral de onzekerheid over de inflatie en de oorlog in Oekraïne die mensen doet aarzelen, zegt John Romain in TERZAKE op VRT, in het licht van de rentestijging in de VS.

John Romain van Immotheker-Finotheker.
Meer op VRT NWS
Michaël Van Droogenbroeck & Denny Baert.

Tot 60.000 euro renteloos lenen voor renovatie
Vanaf 1 juli kan u ook beroep doen op de renteloze ‘Mijn VerbouwLening’ tot 60.000 euro. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie.
De Vlaamse regering had eerder al beslist om alle energie- en woonpremies samen te voegen tot één ‘MijnVerbouwPremie’. Daarmee kunnen de middeninkomens 35 procent van hun renovatie terugbetaald krijgen, voor de laagste inkomens loopt dat op tot 50 procent.
Maar omdat er mensen zijn die de resterende middelen niet hebben om aan een renovatie te beginnen, verhoogt de regering ook het bedrag dat renteloos geleend kan worden van 15.000 tot maximaal 60.000 euro. Deze ‘MijnVerbouwLening’ heeft een maximale looptijd van 25 jaar en kan tot eind 2026 aangevraagd worden.
De lening kan gebruikt worden voor energiebesparende maatregelen zoals isolatie, investeringen in hernieuwbare energie, en voor algemene renovatiewerken, binnenrenovatie, sanitair en elektriciteit.
Om in aanmerking te komen voor de ‘MijnVerbouwLening’ mag een alleenstaande niet meer dan 46.170 euro verdienen en een koppel minder dan 65.960 euro (+3.700 euro per persoon ten laste). In totaal zou dat ongeveer 61 procent van de huishoudens betreffen.
Ook verhuurders kunnen een beroep doen op de lening. De woningkwaliteit en de energie-efficiëntie van heel wat huurwoningen zijn vaak onvoldoende en de regering hoopt de verhuurders met de lening aan te zetten tot het opwaarderen ervan. Voorwaarde is wel dat de verhuurder een korting van 20 tot 80 euro per maand aan de huurder geeft en dat de huurprijs niet meer dan 900 euro bedraagt.

Mijn VerbouwLening - info Vlaamse Gemeenschap

BouwRegister informeert kopers en (ver)bouwers wekelijks met een nieuwsbrief over de meest recente bouwinfo.

 

 

DE WARMTEPOMP IS NOG ONVOLDOENDE DOORGEBROKEN

In nog geen derde van de Vlaamse nieuwbouwwoningen die momenteel worden opgeleverd, is een warmtepomp ingebouwd. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (vergunningsaanvragen 2019). Slechts 29 procent van nu opgeleverde huizen (en appartementen) is uitgerust met een warmtepomp, al dan niet in combinatie met zonnepanelen. Het overgrote deel van die huizen (en appartementen) wordt nog steeds uitgerust met een gasketel, zelfs al worden ten laatste in 2026 in Vlaanderen nieuwe aardgasaansluitingen in nieuwbouwwoningen verboden.
Vandaag kan je met een gerust hart investeren in een warmtepomp. De technologie heeft haar degelijkheid bewezen. In Duitsland en Scandinavië is de warmtepomp intussen de meest verspreide verwarmingstechnologie. De klachten over peperdure installaties die snel stuk gingen en die nooit het beloofde rendement haalden zijn verleden tijd.
In heel wat bestaande woningen is er geen vloerverwarming voorzien en het is niet evident een vloer op te breken. Maar er bestaan ook warmtepompen die een temperatuur van 60 à 70 graden Celsius leveren en die je kan aansluiten op je gewone radiatoren. Ze zijn duurder en minder energie-efficiënt, maar renderen wel.

Energiecrisis
Door de energiecrisis is verwarmen met een warmtepomp sinds 2022 goedkoper dan met een gasketel. Uit simulaties (prijzen februari 2022) van het VEKA blijkt dat je voor het jaarverbruik van een gemiddeld Vlaams gezin (17.000 kWh) 2.071 euro betaalde als je een warmtepomp met een goed rendement gebruikte. Dat is 530 euro goedkoper dan een aardgasketel. In die bedragen is de aankoopprijs van de installatie wel niet inbegrepen.
Elektrificatie is de enige manier om de klimaatdoelstellingen te halen en tegelijk onszelf in een onafhankelijke positie te zetten. Elektrische stroom kunnen we zowel groen als lokaal produceren. We moeten niet alleen handelen voor het klimaat, maar ook investeren in onze eigen energie-onafhankelijkheid en onze portemonnee, door onze energie lokaal op te wekken.

Kostprijs
Een warmtepomp kost al snel zo’n 10.000 tot 12.000 euro, een bedrag dat veel bouwers liever anders spenderen. Een gascondensatieketel heb je al snel voor zo’n paar duizend euro.
Wetenschappers zijn het erover eens dat de warmtepomp de toekomst is, maar voor je zo'n pomp installeert, moet je eerst werk maken van goede isolatie. In het ideale scenario vervang je na het isoleren je ketel door een warmtepomp, gecombineerd met zonnepanelen.
Maar zo’n pomp is niet haalbaar voor elke woning en voor elke portemonnee, is vandaag nog duur en verbruikt veel stroom, zij het minder dan gas. Toch kom je volgens kenners je na een grondige renovatie en de introductie van een warmtepomp op ongeveer een achtste of een negende van het aanvankelijke energieverbruik.

Regelgeving
- Tegen 2050 moeten we onze huizen klimaatneutraal verwarmen, zonder fossiele brandstoffen dus.
- Vanaf 1 januari 2022 trad het verbod op de vervanging of plaatsing van stookolieketels in voege, in een straat met aardgasvoorziening.
- Vanaf midden 2022 zullen nieuwe energie nettarieven voor elektriciteit deels aangerekend worden met een capaciteitstarief. Op dat moment verdwijnt het onderscheid tussen het dag- en nachttarief.
- Voor grote omgevingsvergunningsaanvragen (zoals verkavelingen, appartementsgebouwen en groepswoningbouw) mag vanaf 1 januari 2022 vanaf 15 (woon)eenheden geen aardgasaansluiting meer worden voorzien.
- Ten laatste in 2026 worden in Vlaanderen nieuwe aardgasaansluitingen in nieuwbouwwoningen verboden.

Te weinig installateurs voor stijgende vraag naar warmtepompen
Door de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne exploderen de aardgasprijzen. De vraag naar warmtepompen zit daardoor opnieuw in de lift.
De elektriciteits- en gasfactuur is al maandenlang in stijgende lijn en bereikt een recordhoogte. De btw-verlaging die de regering sinds maart heeft doorgevoerd werd al na 1 maand tenietgedaan blijkt uit berekening van de Vlaamse energieregulator VREG. Door de hoge facturen is de belangstelling voor alternatieve groene energie, zoals warmtepompen en zonnepanelen, de voorbije maanden opnieuw toegenomen.
Heel wat gezinnen kozen ervoor een warmtepomp te installeren, al zullen ze geduld moeten hebben. Voor wie een warmtepomp wil laten installeren is geduld een goede deugd en het ziet er naar uit dat hier niet snel verandering in komt.
De oorlog in Oekraïne en de energiecrisis zijn een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Op het moment dat de oorlog in Oekraïne is losgebarsten, was de markt al verzadigd. Het is in België ongeveer vier maanden wachten op een warmtepomp..
Enerzijds zijn er de toeleveringsproblemen van onderdelen die de hele bouwsector treffen sinds de uitbraak van de coronacrisis, anderzijds is er het gebrek aan installateurs. Vooral jonge installateurs beseffen dat warmtepompen essentieel zijn in de energietransitie en de vermindering van de CO2-uitstoot. Maar zelfs wie ervoor is opgeleid, heeft de dag ook maar een beperkt aantal werkuren.

BouwRegister informeert kopers en (ver)bouwers wekelijks met een nieuwsbrief over de meest recente bouwinfo.

 

 

RENOVEREN ZONDER VOLUME UITBREIDING - VRIJSTELLING VAN VERGUNNING?

Wie een kleine ingreep aan zijn woning wil doorvoeren, kan dat vanaf 1 december 2010 sneller en met minder administratieve verplichtingen. Voor een aantal werken is een omgevingsvergunning niet langer nodig en voor andere werken wordt de omgevingsvergunning vervangen door een meldingsplicht.

Heel wat eenvoudige onderhoudswerken zijn niet vergunning plichtig, zoals:
- het vervangen van ramen (glas en schrijnwerk)
- het vervangen van beschadigd pleisterwerk
- het herstellen van kapotte verhardingen
- het vervangen van kepers, panlatten en leien op het dak door nieuwe kepers, panlatten en leien, zonder vervanging van de dragende balken (het dakgebinte)
- schilderen en kaleien van gevels

Renovaties zonder volume-uitbreiding vrijgesteld van vergunningen:
Vergunning plichtige handelingen zonder stabiliteitswerken en zonder wijziging van het fysiek bouwvolume kunnen vrijgesteld zijn van vergunning. 'Fysiek bouwvolume' betekent het werkelijke, fysisch aanwezige bouwvolume. Hieronder vallen ook de buitenmuren en het dak, net als alle aanhorigheden die fysiek palen aan de woning en dienstig zijn voor de woning. Voorbeelden hiervan zijn: overdekte terrassen, aangebouwde carports, veranda’s of bergingen.
Het aanbrengen van gevelisolatie is altijd vergunning plichtig. Het werkelijke, fysisch aanwezige bouwvolume neemt hierdoor toe.
Voorbeelden van handelingen waarvoor onder voorwaarden een vrijstelling van vergunning kan gelden:
- het dichtmaken van een bestaand afdak, (gedeeltelijk) overdekt terras of een carport aan de zij- of achtergevel. (Het werkelijke, fysisch aanwezige bouwvolume neemt hierdoor niet toe en dit heeft geen invloed op de stabiliteit.)
- het aanbrengen van een uitschuifbare luifel aan de achtergevel. (Het werkelijke, fysisch aanwezige bouwvolume neemt hierdoor niet toe en dit heeft geen invloed op de stabiliteit.)
- het plaatsen van voorzetrolluiken
- het plaatsen van dakvlakvensters zonder de dragende structuur van het dak te wijzigen, het plaatsen van een kleine raamopening, zonder dat de stabiliteit van het gebouw in het gedrang komt
- het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer
- het opsplitsen van een slaapkamer in twee kleinere slaapkamers
- het inrichten van slaapkamers in de zolder -het plaatsen van binnenisolatie
- het vullen van spouwmuren met isolatie
Voor de vrijstellingsregeling moet steeds aan een aantal voorwaarden voldaan worden:
Voert u deze werken uit om de functie van het pand te wijzigen, om meer wooneenheden te creëren of om uit te breiden, dan gelden andere regels.
Vergunning plichtige handelingen aan de voorgevel komen niet in aanmerking voor vrijstelling van de vergunningsplicht, omdat ze het uitzicht van de straat kunnen beïnvloeden.

Renovaties zonder volume-uitbreiding waarvoor de vergunningsplicht vervangen is door meldingsplicht
Voor vergunning plichtige werken met betrekking tot de stabiliteit van de constructie uitgevoerd binnen de woning, aan zijgevels, achtergevels of aan het dak kan de vergunningsplicht vervangen zijn door een meldingsplicht.
Enkele voorbeelden:
- het plaatsen van een nieuwe raamopening in de zij- of achtergevel
- het vervangen van dragende balken van het dak door nieuwe dragende balken
- het geheel of gedeeltelijk herbouwen of vervangen van buitenmuren
- het plaatsen van dakvlakvensters waarbij de dragende structuur van het dak gewijzigd wordt
Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:
voert u deze werken uit om de functie van het pand te wijzigen, om meer wooneenheden te creëren of om uit te breiden, dan geldt de vergunningsplicht.

Medewerking architect verplicht?
Als een omgevingsvergunning of melding verplicht is, dan is in principe ook altijd de medewerking van een architect verplicht.
Voor een aantal ingrepen geldt een vrijstelling van de verplichte medewerking van een architect. Voorwaarde is wel dat deze ingrepen noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen.
Het gaat ondermeer om:
- de verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden of de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen
- het aanbrengen van een gevelsteen, een bepleistering of een andere gevelbekleding, zonder dat een wijziging van de fundering noodzakelijk is
- het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en deuropeningen
- het aanbrengen van dakvlakvensters en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak of op een plat dak
- het aanbrengen van dakuitbouwen over maximaal één vierde van de dakoppervlakte
- het plaatsen van verluchtings-, luchtbehandelings-, rookafzuig- of luchtafzuiginstallaties
- het plaatsen van zonnetenten of markiezen die ingeklapt, opgevouwen of ingerold kunnen worden
- het plaatsen van schotelantennes.

De werken moeten wel gemeld worden aan de gemeente met een vast formulier. Twintig dagen na het indienen van dit formulier, kan u al met de werken beginnen. Uw project moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen, dus win steeds informatie in bij uw gemeentelijke dienst stedenbouw. Zowel de vrijstelling als de melding van werken zijn niet geldig als ze strijdig zijn met andere regelgeving zoals: beschermde erfgoed, verkavelingsvoorschriften, lokale plannen (APA, BPA, RUP). Het blijft dus aangeraden zich op voorhand goed te informeren.
Ook aan de verplichte medewerking van een architect verandert niets, zo blijft bij stabiliteitswerken zijn samenwerking verplicht.
Evenmin verandert de verplichting tot het energieprestatieverslag, het aanstellen van een veiligheidscoördinator en het naleven van de bepalingen van het burgerlijk recht.
De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus ook altijd bij de gemeente.
Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard gebeuren voorafgaand aan de werken.

BouwRegister informeert kopers en (ver)bouwers wekelijks met een nieuwsbrief over de meest recente bouwinfo.
Bron: Vlaamse Gemeenschap – MEER WETEN OVER VRIJSTELLINGEN EN MELDINGEN

 

 

BATIBOUW 2022 - van zaterdag 21 tot en met zondag 29 mei

Na een afgelaste editie in 2021, opent Brussels Expo zaterdag 21 mei 2022 zijn deuren voor de grootste bouw- en woonbeurs van België. De 600 exposanten van BATIBOUW staan te popelen om hun oplossingen en nieuwigheden aan het publiek voor te stellen.

BATIBOUW 2022 staat in het teken van een terugkeer van fysieke ontmoetingen, maar ook van de vakbeurs INSTALLPRO, de vernieuwde inspiratiezones en diverse on-site evenementen. Professionals uit de sector staan klaar om particulieren te begeleiden bij hun bouw-, renovatie- of interieurkeuzes. Daarnaast zal er in de 7 paleizen van BATIBOUW veel aandacht zijn voor energiebesparende oplossingen.
BATIBOUW 2022 staat klaar om zijn bezoekers te ontvangen, zodat ze inspiratie kunnen opdoen, materialen kunnen vergelijken, exclusieve nieuwigheden kunnen ontdekken en persoonlijke contacten kunnen hebben met de specialisten van de bouwsector.

Energiebesparing in de schrijnwerpers
Niet alleen uit ecologisch bewustzijn, maar ook omdat dit thema momenteel op ieders lippen ligt, hebben de organisatoren van BATIBOUW de schijnwerpers gericht op innovaties die effectief bijdragen tot de vermindering van de CO2-uitstoot en de energiefactuur. De nieuwste generatie warmtepompen, oplossingen op maat voor zonnepanelen, verschillende soorten isolatie en tal van andere alternatieven om het energieverbruik te verminderen, zullen worden voorgesteld en toegelicht in de paleizen van Brussels Expo.

De terugkeer van INSTALLPRO
De bouwsector evolueert voortdurend en de organisatoren van BATIBOUW zijn zich daar terdege van bewust. Daarom opent de professionele beurs INSTALLPRO ook dit jaar weer haar deuren voor HVAC-, sanitair- en elektriciteitsinstallateurs in Paleis 3 van Brussels Expo op dinsdag 24 en woensdag 25 mei.

Digitalisering voor een meer verbonden en veiliger dagelijks leven
De COVID-19-crisis heeft de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering alleen maar versneld.
Thuiswerken, virtual reality, en veiligheid krijgen natuurlijk ook dit jaar weer hun plaats op BATIBOUW en zullen zeker velen verrassen.

Praktische informatie BATIBOUW 2022
Data: Van zaterdag 21 tot en met zondag 29 mei 2022 
Openingsuren: 11 uur tot 19 uur op weekdagen  & 10 uur tot 19 uur in het weekend
Nocturne op dinsdag 24 mei en woensdag 25 mei tot 21.00 uur 
INSTALLPRO: Dinsdag 24 en woensdag 25 mei - Van 11 uur tot 21 uur
Tarieven: Particuliere bezoeker: € 15  

Batibouw 2022

 

 

inschrijven op de nieuwsbrief

ik wil adverteren op BouwRegister