Bouwflash 2023-02

​31-01-2023

Beste (ver)bouwer,

BouwRegister stelt je graag, aan de hand van eigen berichtgeving en verwijzing naar enkele interessante artikels in de media, op de hoogte van recente bouwinfo.

 

MINDER WOONKREDIETEN, DRUKTE OP DE HUURMARKT EN AFNEMENDE BOUWRENDABILITEIT

 

Terwijl de koopmarkt in het vastgoed afkoelt, neemt de drukte op de huurmarkt toe en wijzen vastgoedmakelaars op een groeiende krapte op de huurmarkt.
Er werden in 2022 minder hypothecaire kredieten verstrekt dan in 2021, zo blijkt uit het jaaroverzicht van Febelfin, de federatie van de banksector. Vooral sinds de zomer daalde het aantal als gevolg van de stijgende rente.
De bouwactiviteit neemt af, maar vooral de rendabiliteit staat onder druk door stijgende loonkosten en de hoge materiaalprijzen.
Het geoportaal van de Vlaamse overheid ‘geopunt’ kan nu ook mobiel geraadpleegd werden en er werden een aantal extra functionaliteiten toegevoegd.
Op weg naar een geslaagd project zonder valkuilen ! In een CHECKLIST zet BouwRegister de belangrijke aandachtspunten bij kopen en (ver)bouwen op een rijtje, zodat niets aan je aandacht zou ontsnappen om achteraf onaangename verrassingen te vermijden.
Van 14 tot en met 19 maart loopt op Brussels Expo de nieuwe editie van Batibouw. De bouwbeurs staat dit jaar vooral in het teken van energiebesparing.
Een huis kopen of een huis huren: wat is het beste? SPAARGIDS maakte een simulatie.

 

Stormloop op Vlaamse huurmarkt

Terwijl de koopmarkt in het vastgoed afkoelt, neemt de drukte op de huurmarkt toe.
Vastgoedmakelaars wijzen op een groeiende krapte op de huurmarkt. Het voorbije jaar kende een sterke toename van het aantal kandidaat-huurders (plus 33 procent) voor evenveel panden.
Vooral sinds april nam de drukte op de huurmarkt toe, het moment van stijgende rente en waarop de verkoop van vastgoed begon te vertragen. Vooral in de centrumsteden ervaart de makelaar een hevige concurrentie onder de kandidaat-huurders.
Die stormloop op de Vlaamse huurmarkt vertaalt zich evenwel niet in even fel stijgende huurprijzen, al is die beperkte stijging er wel. Immers het is niet omdat er meer kandidaten zijn, die plots over een hoger budget beschikken. Vooral alleenstaanden krijgen het door de almaar hogere huur- en leefkosten ook op de huurmarkt steeds moeilijker om een woning te vinden.
Filip Dewaele (Vastgoedgroep Dewaele) verwacht in TRENDS: ‘Dat de krapte op de huurmarkt nog wel even zal aanhouden. Investeerders lijken meer dan ooit te twijfelen. De dalende cijfers in de nieuwbouw zullen zich op de huurmarkt laten voelen.’

 

Minder hypothecaire kredieten verstrekt in 2022

Er werden in 2022 minder hypothecaire kredieten verstrekt dan in 2021, zo blijkt uit het jaaroverzicht van Febelfin, de federatie van de banksector. Vooral sinds de zomer daalde het aantal als gevolg van de stijgende rente. Het totaalbedrag van de verleende kredieten was anderzijds wel een record van bijna 43 miljard euro. Het gemiddelde bedrag per kredietdossier steeg de voorbije jaren sterk, merkt Febelfin op. De sterkste toename was er bij het gemiddelde bedrag voor renovatiekredieten: die stegen met bijna een derde tot 70.500 euro eind 2022.
‘De stijgende rentevoeten en de gevolgen van de energiecrisis hebben in de tweede jaarhelft een toenemende impact gehad op de terugbetalingscapaciteit en dus ook op de kredietverlening’ zegt Ivo Van Bulck, secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet, in TRENDS.
In totaal werden er vorig jaar meer dan 255.000 hypothecaire kredieten verstrekt, ruim 5 procent minder dan in 2021. Tegenover het recordjaar 2019 ging het zelfs om een daling met meer dan 17 procent.

 

Activiteit en rendabiliteit van de bouw staan onder druk in 2023

De Belgische bouw- en installatiebedrijven zien 2023 met een bang hart tegemoet. Dat blijkt uit de meest recente conjunctuurenquête van bouwfederatie Embuild bij 341 bedrijven uit de sector. ‘De bouwactiviteit neemt af, maar vooral de rendabiliteit staat onder druk door de hoge materiaalprijzen en de stijgende loonkosten’ aldus Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van Embuild. ‘We worden gelukkig wellicht niet geconfronteerd met een recessie in de bouw, maar de continue kostenstijging zet bedrijven uit de bouwsector wel onder zware druk.’
De helft van de bouw- en installatiebedrijven boekte daardoor minder winst in 2022 en zij verwachten dat ook dit jaar de winst verder zal afnemen. De rendabiliteit in de bouwsector staat met andere woorden onder sterke druk.
Het is duidelijk dat de sterk gestegen materiaalprijzen in combinatie met de gestegen loonkosten de bouwbedrijven pijn doet, want ze kunnen die prijsdruk niet volledig doorrekenen aan hun klanten.
Bijna alle leveranciers leggen immers prijsherzieningsclausules op aan de bouwbedrijven, om stijgende materiaalprijzen te kunnen afwentelen, maar omgekeerd kunnen vele bouwondernemers die stijgende prijzen niet doorrekenen aan hun klanten.
Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van Embuild: ‘We verwachten voor de bouw in 2023 een afkoeling, maar wellicht geen zware recessie. De bouwactiviteit krijgt dus minder klappen dan de industrie momenteel. Het slechte nieuws is wel dat de bouw- en installatiebedrijven een groot deel van de kostenstijgingen zelf moeten incasseren en niet kunnen doorrekenen aan de klanten. Dat weegt op de rendabiliteit van de sector en brengt de noodzakelijke investeringen in het gedrang.’

 

Het vernieuwde Geopunt is gelanceerd

Geopunt, het geoportaal van de Vlaamse overheid werd grondig vernieuwd. Het geoportaal kan nu ook mobiel geraadpleegd worden en er werden een aantal extra functionaliteiten toegevoegd.
Geopunt is een product van Digitaal Vlaanderen. Het vormt het Vlaamse knooppunt in een Europese geografische data-infrastructuur en telt meer dan 1,2 miljoen gebruikers. De informatie uit Geopunt komt uit honderden officiële betrouwbare bronnen die door de diverse overheden onderhouden worden. Voor velen is Geopunt daarom een onmisbaar instrument dat ze dagelijks in hun werkproces gebruiken. Het aantal nieuwe kaartlagen in Geopunt blijft uitbreiden.
Het startpunt in het portaal is de Geopunt-kaart met meer dan 700 kaartlagen die informatie uit honderden bronnen van de Vlaamse overheid bundelen. De kaartlagen bevatten informatie over verschillende thema’s zoals waterlopen, perceelsgrenzen, adressen, bebouwing en jachtterreinen.
Dankzij de goede samenwerking tussen de verschillende betrokken overheidsdiensten en Digitaal Vlaanderen is het nu mogelijk om deze kaarten digitaal te consulteren. Ook als particuliere koper of (ver)bouwer. Door kaartlagen te combineren, bijvoorbeeld sportinfrastructuur, kinderopvang, openbare accomodaties, perceelsgrenzen, geluidsbelasting, bodemkaarten en zoveel meer, kan de bezoeker zelf analyses maken.  

 

Werk met betrouwbare aannemers

Een woning kopen, bouwgrond kopen, uw droomhuis bouwen… Een belangrijke beslissing die begint met de keuze van de juiste aannemers.
Met deze tips van "De inspecteur" VRT NWS weet je of je met een betrouwbaar bedrijf in zee gaat.
LINK NAAR DE INSPECTEUR TIPS!

 

Op weg naar een geslaagd project zonder valkuilen!
In een CHECKLIST zet BouwRegister de belangrijke aandachtspunten bij kopen en (ver)bouwen op een rijtje, zodat niets aan je aandacht zou ontsnappen om achteraf onaangename verrassingen te vermijden. DOWNLOAD HIER de pdf.
Deze folder is ook in gedrukte versie beschikbaar bij diverse gemeentelijke diensten.

Maak ook gebruik van de zoekfunctie op BouwRegister.be!

 

Batibouw staat in het teken van energiebesparing

Van 14 tot en met 19 maart loopt op Brussels Expo de nieuwe editie van Batibouw. De bouwbeurs staat dit jaar vooral in het teken van energiebesparing. Maar liefst 600 vierkante meter van hal 7 op de beurs is speciaal hieraan gewijd.
De laatste jaren is er vooral veel vraag naar renovatie. Batibouw speelt daarop in door bezoekers oplossingen aan te reiken om oudere woningen energiezuinig te maken, op weg naar een beter EPC. Voor zijn nieuwe editie rekent Batibouw nog altijd op minder bezoekers dan voor corona. Ook het aantal exposanten is kleiner. Toch schat de algemene directeur van Batibouw, Frédéric Devos, in dat ze een goede editie zullen hebben dit jaar.

Exposanten:
De BATIBOUW-beurs is de gelegenheid bij uitstek om professionals uit de bouw- en renovatiesector te ontmoeten. Ontdek alle exposanten die aanwezig zullen zijn op de beurs op www.batibouw.com .

Data en openingsuren:
BATIBOUW staat van dinsdag 14 tot en met zondag 19 maart 2023. Elke dag van 10.00 uur tot 19.00 uur.
Nocturne op donderdag 16 en vrijdag 17 maart tot 21u00 uur.

 

Een huis kopen of huren

Een huis kopen of een huis huren: wat is het beste? SPAARGIDS maakte een simulatie met twee koppels, waarbij iedereen 35 jaar oud is. Het ene koppel huurt, het andere koopt. Het gaat om een ligging in een Vlaamse centrumstad en om een pand met een aankoopprijs van 348.064 euro. SPAARGIDS maakte de vergelijking tussen kopen en huren.

Link naar het artikel op spaargids.be van Kurt DEMAN

Bronnen: Febelfin, Embuild, VRT NWS, TRENDS, Vlaamse Gemeenschap, SPAARGIDS.BE

 

 

inschrijven op de nieuwsbrief

ik wil adverteren op BouwRegister