Bouwflash 2023-04

​03-03-2023

Beste (ver)bouwer,

BouwRegister stelt je graag, aan de hand van eigen berichtgeving en verwijzing naar enkele interessante artikels in de media, op de hoogte van recente bouwinfo.

 

6% BTW IN DE BOUW

 

De bouwsector verwacht dit jaar forse prijsstijgingen voor materialen zoals baksteen, dakpannen, cement en isolatiematerialen.
De hogere rente en de sterk gestegen bouwkosten wegen op de prijs van nieuwbouw en bestaande Woningen. Ook de gestegen energiekosten wegen op de bouwkosten.
Daarnaast zorgt de rentestijging, van gemiddeld 1,38 procent begin 2022 naar 3,38 procent vandaag, ervoor dat de aankoop van een woning duurder wordt.
Nieuwe eigenaars worden momenteel verplicht hun woning binnen vijf jaar na de aankoop energiezuinig te maken.
Lichtpuntje 6% BTW tarief voor …
- 6% BTW bij renovatie van woningen ouder dan 10 jaar
- Tijdelijke btw verlaging voor zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.
- Verlaagd BTW tarief voor sloop en heropbouw

 

6% BTW bij renovatie van woningen ouder dan 10 jaar

U kunt uw woning renoveren tegen het btw-tarief van 6% als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze fiscaal voordelige maatregel geldt voor renovatie- en herstellingswerken aan een privéwoning.

Voorwaarden:
- De woning wordt uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt als privéwoning. Voor gebouwen van gemengd gebruik wordt een berekening gemaakt naar verhouding van privé en beroepsgedeelte.
- De woning is ouder dan 10 jaar. De eerste ingebruikneming is de datum waarop de woning voor de eerste maal bewoond werd.
- De werken worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd.
- De renovatiewerken werken hebben betrekking op de woning zelf.
- De levering en de plaatsing van de materialen moeten door dezelfde aannemer gebeuren.
- Doe-het-zelvers krijgen geen verlaagd btw-tarief op de aankoop van hun materiaal.
- Ook de eigenaar van een tweede verblijf kan bij renovatiewerken genieten van 6% btw.
- Werken aan een gedeelte van een gebouw (bv. het vernieuwen van het kantoorgedeelte) dat het beroepsgedeelte betreft vallen niet onder 6% btw; maar aan 21%.
- Als bij grote verbouwingswerken met uitbreiding de oppervlakte van het oude gedeelte dat overblijft groter is dan de helft van de totale oppervlakte van de woning na de uitvoering van de werken, wordt het btw-tarief van 6% toegepast. Het nieuw gedeelte moet dus onder de oppervlakte of volume van het oud gedeelte blijven.
- Bij grondige renovaties wordt het tarief van 6% niet betwist wanneer de renovatiewerken op een relevante wijze steunen op de oude dragende muren (inzonderheid de buitenmuren) en algemener op de wezenlijke elementen van de structuur van het te renoveren gebouw.

Volgende binnenwerken zijn aan 6%:
- Sanitair (wc’s, bad, douche, lavabo…) aangesloten op de waterleiding of de riolering, bijhorende vaste badkamerkasten op maat, vaste ventilators en luchtverversers in de badkamer.
- Nieuwe elektriciteit (leidingen, stopcontacten …) Voor verlichtingsarmaturen en bijhorende lampen geldt het btw-tarief van 21%, behalve wanneer die armaturen volledig ingewerkt zijn in het plafond.
- Een elektrische bel, vaste brandalarmtoestellen, vaste alarmtoestellen tegen diefstal, huistelefooninstallatie (indien blijvend verbonden aan de woning).
- Centrale verwarming of airconditioning met alle toestellen inbegrepen De levering met plaatsing van kachels, radiators, individuele convectors op hout, kolen, olie, gas of elektriciteit kan het btw-tarief van 6% genieten op voorwaarde dat: 1) deze apparaten verbonden zijn met de schoorsteenpijp of met een andere afvoer voor gassen of rook naar buiten 2) ze zijn aangesloten op leidingen voor de aanvoer van energie. Bijvoorbeeld: Elektrische convectors moeten rechtstreeks en blijvend zijn aangehecht aan de elektrische installatie van het gebouw. Voor elektrische convectors die enkel via een stopcontact zijn aangesloten, geldt het btw-tarief van 21%.
- Isolatie van de woning
- Wandbekleding, vloerbekleding (tegels, laminaat …) die wordt vastgemaakt of ter plaatse op maat wordt gesneden volgens de afmetingen van de te bedekken oppervlakte.
- Een nieuwe schouw, open haard
- Een keuken bestaande uit opbergkasten, gootsteen, afzuig- kap … Voor inbouwtoestellen zoals oven, microgolf, kookplaat, gas- of elektriciteitsfornuis, koelkast, diepvriezer, vaatwasmachine, was - machine en droogkast geldt steeds het btw-tarief van 21%.
- Opbergkasten die onroerend van aard zijn, bijv. als scheidingswand tussen twee kamers.
- Het afkrabben en vernissen van parketvloeren.
- De binnen- en buitenschilderwerken en het behangen.

Volgende buitenwerken zijn aan 6%:
- Vernieuwen van de voorgevel van de woning door haar te bepleisteren, er een nieuwe baksteen voor te plaatsen, het mos te verwijderen, te hervoegen, het verwijderen van aanslag op gevels door zandstralen of een andere methode.
- Luiken, rolluiken en rolgordijnen aan de buitenkant van het gebouw.
- Een veranda aangebouwd aan uw woning.
- Een pergola indien ze deel uitmaakt van de eigenlijke woning.
- Een terras grenzend aan de woning.
- Een garage of bijkomende garage die deel uitmaakt van de woning zodanig dat ze gebruikt wordt door de bewoners.

 

Tijdelijke btw verlaging voor zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers .

De btw-verlagingen voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers gelden van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 voor woningen jonger dan 10 jaar, met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak. Voor woningen ouder dan 10 jaar bestaat al langer een algemeen verlaagd btw-tarief, inbegrepen voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

Voorwaarden:
- Het betreft handelingen die worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Dit kan onder andere gaan over privéwoningen van particulieren, maar ook over tal van andere woonvormen.
- De handelingen hebben betrekking op een woning die, na de uitvoering ervan, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt.
- Betreffende de ouderdom van de woning. Zoals reeds gesteld gaat het hier ook om woningen jonger dan 10 jaar, met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak.
- Een technische voorwaarde om een verlaagd tarief mogelijk te maken voor verwarmingssystemen zoals zonneboilers en warmtepompen is dat zij aan bepaalde referentienormen inzake uitstoot voldoen.
Rekening houdend met het feit dat de meeste zonneboilers en warmtepompen geen of nauwelijks uitstoot hebben, zijn dergelijke installaties geen probleem om deze referentienormen te behalen. Alleen voor bepaalde technische installaties die gedeeltelijk terugvallen op fossiele brandstoffen (bv. bij zonneboilers die maar gedeeltelijk functioneren op basis van zonnewarmte), zal moeten worden nagegaan of zij de bestaande referentienormen behalen.
Opgelet! Het verlaagde btw-tarief is alleen van toepassing op de installatie van de warmtepomp zelf en niet op het systeem om de warmte of de elektriciteit in de woning te verspreiden zoals vloerverwarming of radiatoren.
Opgelet! De regelgeving geldt niet alleen voor fotovoltaïsche en thermische zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen, maar ook voor begeleidende werken, zoals de grondboringen voor systemen met geothermische warmtepompen.
- De verplichte vermelding op de factuur. Net zoals bij renovatiewerken werd het btw-attest vervangen door een uitdrukkelijke vermelding op de factuur en krijgt de klant één maand tijd om de factuur en het verlaagd btw-tarief te betwisten.

 

Verlaagd BTW tarief voor sloop en heropbouw

In de marge van het energieakkoord besliste de federale regering om het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor de sloop en de heropbouw van een woning in gans België te verlengen tot eind 2023. Dat betekent dat Belgen die een gezinswoning slopen en heropbouwen een verlaagd btw-tarief van 6 procent kunnen toepassen.

De nieuwe maatregel heeft betrekking op drie verschillende situaties:
- De afbraak van een gebouw en heropbouw van een woning door een bouwheer natuurlijk persoon die zelf de nieuwe woning zal bewonen.
- De afbraak van een gebouw en heropbouw van een woning door een bouwheer rechtspersoon of natuurlijke persoon die de nieuwe woning zal verhuren in het kader van het sociaal beleid gedurende minstens 15 jaar.
- De levering van een woning na afbraak en heropbouw door een leverancier die rechtspersoon is of natuurlijke persoon die de woning zal verkopen.
Zowel projecten van bouwheren-natuurlijke personen als die van bouwpromotoren komen dus in aanmerking.

Het moet gaan om woningen:
- Die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper zijn. Je mag dus geen andere woning bezitten. Woon je momenteel nog in een andere woning waarvan jij eigenaar bent? Dan heb je enkel recht op het btw-tarief van 6% als je je huidige woning verkoopt voor 31 december 2023.
- Die een bewoonbare oppervlakte hebben van maximum 200 m². Tot de bewoonbare oppervlakte behoren alle woonvertrekken zoals je keuken, living, slaapkamers en thuiskantoor. Enkel niet-bewoonbare kelders en zolders worden niet als woonvertrekken gezien.

Het verlaagde tarief geldt enkel voor de afbraak- en wederopbouwwerken zelf.
Op de andere kosten zoals de architect, veiligheidscoördinator en ingenieur betaal je nog steeds 21% btw.

Aanvraag.
Net zoals het 6% btw-tarief bij renovatie, kan je ook voor afbraak- en heropbouwwerken een verlaagd btw-tarief aanvragen via MyMinfin.
Om misbruik te voorkomen geldt er een extra beperking voor wie vanaf 1 juli 2023 een omgevingsvergunning indient. Slechts 25% van het totaalbedrag van de aangevraagde werken zal een verlaagde btw-tarief van 6% krijgen. Zullen er tegen 31 december 2023 meerdere werken voltooid zijn, dan kan je een tegenbewijs leveren en ook voor die werken een verlaagd tarief aanvragen.

Als u niet in aanmerking komt voor het verlaagde btw-tarief, dan kunt u onder bepaalde voorwaarde een sloop- en heropbouwpremie van de Vlaamse overheid aanvragen (momenteel geldig voor vergunningsaanvragen tot eind 2022). Voor vergunningsaanvragen in 2021 en 2022 kunt u de federale btw-korting niet cumuleren met de Vlaamse sloop- en herbouwpremie.

 

 

inschrijven op de nieuwsbrief

ik wil adverteren op BouwRegister