Info stedenbouw

In dit deel van onze site maken we je wegwijs in het kluwen van stedenbouwkundige regels, ruimtelijke plannen, ... 
We bieden je de informatie per gemeente.
De gemeentelijke dienst stedenbouw blijft je belangrijkste infobron.

Algemeen

Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Voor welke kleine werken heb ik vrijstelling of volstaat melding ervan?

Waar informeer ik mij het snelst en volledigst?

Beslist mijn gemeente zelf over mijn aanvraag?

Aan welke plannen van gewest en provincie dient mijn gemeente zicht te houden?
Raadpleeg PLANINFO : Gewestplan - Gewestelijke RUP's - Provinciale RUP's

Welke gemeentelijke plannen bepalen mijn aanvraag?
Raadpleeg PLANINFO : Gemeentelijke verordeningen, BPA's, RUP's, Algemene info

Hoe begrijp ik de kleurkaarten van mijn overheidsplannen?

Hoe kan ik mijn mondeling verkregen informatie verzekeren?

Berust een recht van voorkoop op mijn aankoop?
Raadpleeg PLANINFO : Recht van voorkoop

De landmeter-expert uw eerste deskundige hulp

Welke grafische informatie stelt de overheid ter beschikking?

Typ uw gemeente in bovenstaand tekstveld en druk vervolgens op zoeken.