Bouwflash 2022-14

​05-09-2022

Beste (ver)bouwer,
BouwRegister stelt je graag, aan de hand van eigen berichtgeving en verwijzing naar enkele interessante artikels in de media, op de hoogte van recente bouwinfo.

In deze nieuwsbrief volgende onderwerpen : 

  • Renteloze Mijn VerbouwLening meer weten
  • Duurder wonen - Huren wordt duurder en voorzie voldoende renovatiebudget bij kopen meer weten
  • Verhoogde dakisolatiepremie bij asbestverwijdering meer weten

 

RENTELOZE MIJN VERBOUWLENING

BouwRegister informeert kopers en (ver)bouwers 14-daags met een nieuwsbrief over de meest recente bouwinfo.

 

U kunt vanaf 1 september 2022 de renteloze Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro aanvragen. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie.
Mijn VerbouwLening vervangt vanaf 1 september 2022 de Energielening en de Energielening+.

 

De belangrijkste punten op een rijtje:

- De woning of het appartement moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest en minstens 15 jaar oud zijn op de aanvraagdatum.
- Een belangrijke doelgroep zijn de particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie van Mijn VerbouwPremie.
Laagste categorie: alleenstaande zonder persoon ten laste minder dan 32.980 euro per jaar; met persoon ten laste of samenwonend minder dan 46.170 euro per jaar; verhoging per persoon ten laste 3.700 euro per jaar.
Middelste categorie: alleenstaande zonder persoon ten laste minder dan 46.170 euro per jaar; met persoon ten laste of samenwonend minder dan 65.960 euro per jaar; verhoging per persoon ten laste 3.700 euro per jaar.
De inkomensgrenzen worden jaarlijks geïndexeerd.
- Wie vanaf 1 januari 2023 een woning of een appartement aankoopt met een slechte energieprestatie (EPC-label E of F), komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening, maar kan eventueel wel een renteloos renovatiekrediet afsluiten bij een kredietinstelling.
- U kunt Mijn VerbouwLening aanvragen voor alle categorieën van werken binnen Mijn VerbouwPremie. Per categorie is een maximaal ontleenbedrag voorzien.
- Afbraak en heropbouw is geen onderdeel van de categorieën van werken die vallen onder Mijn VerbouwPremie en bijgevolg ook geen onderdeel van Mijn VerbouwLening.
- Doe-het-zelf is enkel toegelaten in de categorieën van werken elektriciteit en sanitair en binnenrenovatie.
- Het Energiehuis zal echter steeds op basis van uw individuele financiële situatie en terugbetalingscapaciteit moeten nagaan wat voor u haalbaar is inzake leningsbedrag en looptijd.
- U kunt Mijn VerbouwLening aanvragen voor een bedrag van minimaal 1250 euro tot maximaal 60.000 euro met een afbetalingstermijn van maximaal 25 jaar.
Deze lening is renteloos (0% intrest), zolang de wettelijke rente onder 3% blijft. Op 1 september 2022 ligt de wettelijke rente onder 3%, en zal Mijn VerbouwLening dus renteloos worden aangeboden. Als de wettelijke rente op jaarbasis boven 3% stijgt, dan zal voor wie op dat moment zijn aanvraag doet een intrest worden aangerekend. Deze rente wordt 1 keer per jaar aangepast.
- U kunt Mijn VerbouwLening aanvragen vanaf 1 september 2022 tot eind 2026 via het Energiehuis voor uw gemeente. De termijn voor de goedkeuring ervan is afhankelijk van Energiehuis tot Energiehuis.
- Facturen mogen niet ouder zijn dan de aanvraagdatum van Mijn VerbouwLening.
- Wanneer u naast Mijn VerbouwLening ook in aanmerking komt voor Mijn VerbouwPremie, zal het Energiehuis waar u de lening afsluit, in uw naam en voor uw rekening Mijn VerbouwPremie aanvragen en ontvangen en in mindering brengen van het nog terug te betalen bedrag van de lening.

MEER INFO

Bron - info: www.vlaanderen.be

Wil je meer weten over Mijn VerbouwPremie? Hier kan je het artikel uit onze vorige nieuwsbrief nalezen.

 

DUURDER WONEN
HUREN WORDT DUURDER EN VOORZIE VOLDOENDE RENOVATIEBUDGET BIJ KOPEN

 

Wie huurt in Vlaanderen moet daar gemiddeld 801 euro per maand voor neertellen of 3,7 procent meer dan in 2021. Dat blijkt uit de huurbarometer van de makelaarsfederatie CIB Vlaanderen.
Er is nood aan een algemeen crisisplan voor de huurmarkt, want de betaalbaarheid komt alsmaar meer onder druk. Dat zegt het Vlaams Huurdersplatform, naar aanleiding van de nieuwe huurbarometer van makelaarsfederatie CIB.
Vandaag vragen banken al het energieprestatiecertificaat (EPC) op bij een woonkrediet. De VCB schuift als volgende stap naar voren dat de banken ook de middelen of de kredietcapaciteit van de kandidaat-kopers in rekening brengen om binnen de vijf jaar de nodige energetische werken uit te voeren.
Op 25 september lanceert De Zondag voor het eerst Renovatiezondag.

 

INFLATIE DUWT GEMIDDELDE HUURPRIJS BOVEN 800 EURO PER MAAND

Wie huurt in Vlaanderen moet daar gemiddeld 801 euro per maand voor neertellen of 3,7 procent meer dan in 2021. Dat blijkt uit de huurbarometer van de makelaarsfederatie CIB Vlaanderen. Dat meldt De Tijd.
In 2021 stegen de huurprijzen in een jaar met 2,4 procent, het jaar daarvoor met 2,2 procent. En nu, na één jaarhelft, met 3,7 procent. 'De snellere prijsgroei is te ver­klaren door twee factoren', zegt Kristophe Thijs van CIB Vlaanderen. 'We zien iets meer verhuringen van rijwoningen, halfopen bebouwingen en vrijstaande woningen. Niet spectaculair meer, maar voldoende om de gemiddelde prijs naar ­boven te trekken. Daarnaast speelt ook de toegenomen inflatie een rol. Die liep dit jaar op tot meer dan 9 procent.’
Wie een huurcontract afsloot voor een appartement , moest daar tijdens de eerste zes maanden van dit jaar gemiddeld 759 euro voor neertellen, 21 euro meer dan in 2021. 'Op basis van wat we zien voor de tweede jaarhelft is het mogelijk dat de gemiddelde prijs doorgroeit richting 770 euro', zegt Thijs.
Antwerpen blijft de duurste centrumstad voor een appartement, met gemiddeld 984 euro. De goedkoopste is Roeselare, met een gemiddelde van 637 euro. In Brussel moet er nagenoeg in elke gemeente gemiddeld meer dan 1.000 euro per maand worden neergeteld voor een appartement.

Bron: BELGA - TRENDS - DE TIJD

 

NOOD AAN ALGEMEEN CRISISPLAN VOOR HUURMARKT

Er is nood aan een algemeen crisisplan voor de huurmarkt, want de betaalbaarheid komt alsmaar meer onder druk. Dat zegt het Vlaams Huurdersplatform, naar aanleiding van de nieuwe huurbarometer van makelaarsfederatie CIB. Daaruit blijkt dat de huurprijs opnieuw is gestegen tot gemiddeld meer dan 801 euro per maand in Vlaanderen.
'In 2018 besteedde ruim de helft van de huurders al meer dan een derde van zijn inkomen aan huur. Daar is sindsdien nog de coronacrisis en de energiecrisis bovenop gekomen, en de huurprijzen blijven stijgen. De betaalbaarheid staat dus nog meer onder druk', zegt Joy Verstichele van het Huurdersplatform.
Dat platform, dat de belangen van huurders verdedigt, geeft toe dat de cijfers van CIB Vlaanderen slechts een deel van de huurmarkt laten zien. 'Het gaat om de makelaarsmarkt, waarbij huurprijzen ook sterk afhankelijk zijn van de locatie en van het type pand. Bovendien gaat het enkel om nieuwe huurcontracten'. Het Huurdersplatform hekelt het feit dat er te weinig objectieve data bestaan over huren in Vlaanderen: slechts om de vijf jaar wordt er een representatieve meting georganiseerd. 'Dat is geen manier om een beleid te voeren', meent Verstichele. Maar zeker is wel dat de gemiddelde huurprijs jaar na jaar stijgt, terwijl de markt al kampte met een betaalbaarheidsproblematiek. Volgens cijfers van CIB Vlaanderen steeg de gemiddelde huurprijs met 3,7 procent in de eerste helft van dit jaar.
Het Huurdersplatform Vlaanderen vindt dat de overheid zou moeten ingrijpen. Dat kan bijvoorbeeld door verhuurders te stimuleren om een betaalbare huur aan te bieden, door het systeem van huurtoelages breder toegankelijk te maken én door meer te investeren in de sociale huurmarkt. Maar ook op het vlak van energiemaatregelen zou men de huurders niet mogen vergeten, aldus Verstichele. 'Men zou stimulansen moeten bieden om huurhuizen beter te isoleren, maar dan wel zonder sterke stijging van de huurprijs'. Ook de indexering van de huurprijs zou best beperkt worden, klinkt het. 'Maar dan moet men wel opletten voor neveneffecten.'

Bron: BELGA - TRENDS MoneyTalk

 

VOORZIE VOLDOENDE RENOVATIEBUDGET BIJ WONINGAANKOOP

Net zoals de Nationale Bank vinden de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de Confederatie Bouw dat energie-efficiëntie van vastgoed zwaarder dient door te wegen bij een hypothecair krediet.
Vanwege de huidige Oekraïne- en energiecrisis wint dat enkel aan belang. Volgens de VCB doet een kandidaat-koper van een energieverslindende woning er goed aan om voldoende middelen over te houden voor een energierenovatie. ‘Daarom moet de impact van de energiefactuur, die na renovatie veel lichter uitvalt, geïntegreerd worden in de terugbetalingscapaciteit van een lening’, zegt Niko Demeester, topman van de Confederatie Bouw. Vanaf volgend jaar is een renovatie binnen de vijf jaar na aankoop bovendien een vereiste. Niet alleen maakt dat je woning waardevast, ook is het de beste bescherming tegen oplopende energieprijzen. Uit VCB-analyse blijkt dat net de huishoudens in energie slurpende woningen het afgelopen jaar hun woonkosten aanzienlijk zagen stijgen.

Banken vragen systematisch het EPC.
Onlangs heeft de Nationale Bank beklemtoond dat de bankensector systematisch de energie-efficiëntie van het vastgoed in hun hypothecaire portefeuille dient in kaart te brengen. Vandaag vragen banken al het energieprestatiecertificaat (EPC) op bij een woonkrediet. De VCB schuift als volgende stap naar voren dat de banken ook de middelen of de kredietcapaciteit van de kandidaat-kopers in rekening brengen om binnen de vijf jaar de nodige energetische werken uit te voeren. Zo staat de koper niet voor verrassingen en wordt elke overdracht van een bestaande woning meteen een energetisch renovatieproject. Dat maakt de woning waardevaster, verlaagt de energiekosten, verhoogt het wooncomfort en is goed voor het klimaat.
‘Bij de zoektocht naar een woning beseffen kandidaat-kopers vaak te weinig wat de vereiste energetische ingrepen zullen kosten. Van meet af aan biedt het EPC inzicht in de renovatienoden, het kostenplaatje en de terugverdieneffecten. Cruciaal voor kandidaat-kopers om de middelen of de kredietcapaciteit te voorzien om binnen de vijf jaar een grondige renovatie uit te voeren. Enkel het systematisch renoveren van elke woning bij aankoop, kan de verhoopte renovatiegolf tot stand brengen en de energiedoelstellingen tegen 2050 helpen verwezenlijken. Hoewel het aantal renovatievergunningen is gestegen, dringt zich een verdrievoudiging op van het renovatieritme om 2,9 miljoen woningen tijdig aan te pakken’, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB. ‘Ook cruciaal wordt om de financiering van energetische renovatie te vergemakkelijken’, zegt Niko Demeester, CEO van de Confederatie Bouw. ‘Wie een woning aankoopt, gebruikt het ontleende krediet vaak helemaal om de aankoop van het goed te financieren. Daarom moet de ontleningscapaciteit van de kopers uitgebreid kunnen worden. Dat kan door groene rentevoeten toe te passen, zoals Europa trouwens aanbeveelt, maar ook door de impact van de energiefactuur te integreren in de terugbetalingscapaciteit. Deze maatregelen hebben geen budgettaire kost op zich, maar hebben nood aan ondersteunend overheidsbeleid.
Om te vermijden dat een energetische renovatie zorgt voor een herziening van het kadastraal inkomen (KI) en dus voor een verhoging van de woonfiscaliteit, vraagt de Confederatie Bouw ook nadrukkelijk dat het KI niet wordt opgetrokken na dergelijke ingrepen.

Kopen, (ver)bouwen of huren: maandelijkse woonkosten 1 jaar later
Wie een jaar geleden een nieuwe woning heeft gebouwd, heeft vandaag de laagste woonkosten. Dat blijkt uit een VCB-analyse (zie bijlage). De vereisten voor nieuwbouw op het vlak van energie-efficiëntie zijn hoog. En daar profiteren deze eigenaars ten volle van. Wie huurt is het slechtste af en heeft de woonkosten sterk zien stijgen als gevolg van de stijgende energieprijzen en geïndexeerde huurprijzen. Wie als eigenaar het afgelopen jaar een energierenovatie heeft afgerond, heeft haar of zijn energiefactuur tot een derde herleid. Zo verdienen zij op termijn hun investering terug. De totale woonkosten van verbouwers nemen daarom niet verder toe en dalen zelfs licht. In de huidige energiecrisis ben je met grote voorsprong het beste af als eigenaar van een nieuwbouw of na een energierenovatie.

Bron: Confederatie Bouw.
De Confederatie Bouw adviseert, informeert, verdedigt en vertegenwoordigt alle Belgische bouwbedrijven. Van éénmanszaken tot grote bedrijven. Ook voor particuliere (ver)bouwers biedt de Confederatie Bouw waardevolle bouwinfo op haar site.

 

RENOVATIEZONDAG – 25 SEPTEMBER 2022

Op 25 september lanceert ‘De Zondag’ voor het eerst Renovatiezondag. Hét inspiratiemoment voor je verbouwingen, groot en klein. Die dag openen tal van bedrijven in Vlaanderen, van keukenbouwers tot totaalaannemers, hun deuren voor iedereen met renovatieplannen.
Renovatiezondag is een initiatief van ‘De Zondag’ en een inspiratiemoment voor jouw renovatie, groot of klein. Op 25 september kun je op bezoek bij tal van renovatie-experten in jouw buurt voor waardevolle informatie, handige tips en bakken inspiratie.
De afgelopen jaren steeg het aantal gerenoveerde woningen in België volgens Statbel, het Belgische statistiekbureau, van 25.640 in 2017 naar 32.552 in 2021. De renovatiegraad in Vlaanderen bedraagt momenteel slechts 0,7 procent en zou naar 2,5 procent moeten opklimmen om de klimaatdoelstellingen te halen.
Sandra Depauw, Project Manager van de Renovatiezondag: ‘Het idee om in te zetten op renovatie lag al een tijdje op tafel bij ons projectteam, maar nu is de tijd écht rijp en organiseren we een eerste officiële Renovatiezondag. Onze planeet staat voor grote uitdagingen op het gebied van milieu en klimaat en intussen rijzen de energieprijzen de pan uit. Een duurzamere aanpak is ook op het vlak van wonen en bouwen meer dan ooit aan de orde.’
Sandra Rosseel, Chef van ‘De Zondag’ legt uit: ‘Uit onze Woonsurvey van 2021 blijkt dat 38 procent van de 25-45-jarigen in hun woning renovatiewerken wil doorvoeren. Daarbij willen we ze zo goed mogelijk begeleiden. Niet alleen door ze in De Zondag waardevolle informatie en handige tips aan te reiken, maar ook door ze met de juiste partners en materialen in contact te brengen’.

Renovatiezondag is een aanvulling op Nieuwbouwzondag, het tweejaarlijks event waarop 150 bedrijven 300 projecten voorstellen en dat volgend jaar zijn tiende verjaardag viert.

Wil je weten welke bedrijven in jouw buurt hun deuren open stellen?
Meer info over de renovatiezondag op 25 september
De Zondag lanceert renovatiezondag

Bron: wwww.mediaspecs.be

 

 

VERHOOGDE DAKISOLATIEPREMIE BIJ ASBESTVERWIJDERING

 

Wie zijn dak, zoldervloer of gevel laat isoleren én daarbij tegelijk asbest laat verwijderen, krijgt een extra hoge premie. Sinds 1 juli 2022 maakt die premie deel uit van de Mijn Verbouwpremie.
Wordt het aanbrengen van nieuwe dakisolatie en/of buitenmuurisolatie met asbestverwijdering gecombineerd, dan verhoogt de premie met 8 euro per m² tot maximaal 50% van het factuurbedrag (exclusief btw) van isolatie en asbestverwijdering samen.

Voor wie?
- Elke eigenaar en andere investeerder die het dak of de zoldervloer van een bestaande woning of ander gebouw isoleert en eventueel gelijktijdig asbest (dakbedekking of onderdak) verwijdert, of een bestaande spouwmuur navult of buitenmuurisolatie aanbrengt langs (de binnen- of buitenkant van) de buitengevel en eventueel gelijktijdig de asbesthoudende gevelbekleding verwijdert, komt in aanmerking voor een premie.
- Eigenaar-bewoner uit de middelste en laagste inkomenscategorie of verhuurder via een sociaal verhuurkantoor (SVK) kan de premie aanvragen voor alle bovengenoemde werken op voorwaarde dat het dak of de zoldervloer of spouw- of buitenmuur voldoende geïsoleerd is.
- Bij werken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw komt de premie voor het isoleren van het dak of de zoldervloer of spouw- of buitenmuur en eventueel voor de gelijktijdige asbestverwijdering toe aan de investeerder van het volledige appartementsgebouw. Is er een vereniging van mede-eigenaars (VME) opgericht? Dan komt de premie toe aan hen.

Voor welke gebouwen?
- Het gebouw moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van Mijn VerbouwPremie.
Deze controle gebeurt aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van de twee data.
- Elk gebouw dat minstens 15 jaar oud is, komt in aanmerking voor een premie voor dakisolatie of spouw- of buitenmuurisolatie en eventueel gelijktijdige asbestverwijdering. Voor de andere werken (zie rubriek ‘Wat’) komen enkel woningen van eigenaar-bewoners of SVK-verhuurders en appartementen van SVK-verhuurders in aanmerking.

U kunt de premie aanvragen voor:
- de renovatie van een bestaand gebouw, zoals een woning, een appartement, een appartementsgebouw of niet-woongebouw gelegen in het Vlaamse Gewest
- de realisatie van een nieuwe woning (gelegen in het Vlaamse Gewest) door herbestemming (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die wordt verbouwd tot een woning).
Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking. Voor vervangingsbouw geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%). Particulieren die niet in aanmerking komen voor het verlaagde btw-tarief, kunnen in het Vlaamse gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Voorwaarden voor de bijkomende premie voor het verwijderen van asbest in combinatie met het isoleren van het dak of de zoldervloer of het isoleren van de buitenmuur
- De facturen van de dakisolatie /spouw- of buitenmuurisolatie en de asbestverwijdering mogen maximaal 12 maanden uit elkaar liggen.
De eindfactuur van de eerste investering dateert ten vroegste van 1.01.2021. Voor een niet-woongebouw komen enkel facturen van de dakisolatie en de asbestverwijdering van 2021 en 2022 in aanmerking. Voor woningen, appartementen en woongebouwen is er geen beperking in de tijd.
De facturen van de buitenmuurisolatie langs de buitengevel en de asbestverwijdering moeten dateren van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.
- De aannemer die het asbest verwijdert moet, op het moment van de uitvoering van de werken, in het bezit zijn van een geldig attest “verwijdering via de methode van de eenvoudige handelingen” conform de bepalingen in de Codex ‘Welzijn op het werk’.
- De asbestverwijdering moet gebeuren volgens de Code Van Goede Praktijk OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’, of u ondertekende als aannemer het Asbestcharter voor dakaannemers.
- Het moet gaan over asbesthoudende materialen van de dakbedekking en gevelbekleding (bijv. golfplaten, leien) of van het onderdak. Verwijdering van asbest dat in andere toepassingen of gebouwdelen zat, geldt niet voor de premieverhoging (bijv. asbesthoudende buizen in of buiten schoorsteenkanalen).
- In het geval van dakisolatie: er moet een fotovoltaïsche installatie (= zonnepanelen) of een zonneboiler aanwezig zijn of er moet nagegaan worden of het dak hiervoor geschikt is. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de zonnekaart (https://apps.energiesparen.be/zonnekaart).

Melding van de asbestverwijderingswerken
Zeer belangrijk is dat de asbestverwijderingswerken tijdig worden gemeld aan de overheid, want deze meldingsdatum moet ook opgenomen worden op het attest “asbestverwijdering”:
- de datum van aangifte gevaarlijke werken 30bis bij de Sociale Zekerheid (voor aannemers met of zonder werknemers)
- de datum van melding van de uitvoering van de asbestverwijdering bij de FOD Waso (Toezicht Welzijn op het werk) (voor aannemers met werknemers);

Documenten die nodig zijn om de premie aan te vragen
- factuur: zowel voorschot-, tussentijdse facturen als eindfacturen
- attest aannemer voor de plaatsing van de dakisolatie of buitenmuurisolatie , eventueel aangevuld met attest van de begeleidende architect voor de buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel
- bewijs van aanwezige isolatie als die vroeger al werd geplaatst, bv. aan de hand van facturen of bewijs voormalige premie aanvraag of het EPC.
- in geval van asbestverwijdering en isolatie: attest verwijdering asbest
- in geval van asbestverwijdering dak en isolatie: bewijs van aanwezigheid zonnepanelen of zonneboiler op bestaand gebouw of rapport haalbaarheid zonne-energie, bijvoorbeeld een afdruk van de simulatie voor uw gebouw op de zonnekaart
- in geval van buitenmuurisolatie: VVO- attest STS 71-1 voor de isolatie van een bestaande spouwmuur. Dit is een kwaliteitsgarantie voor het uitgevoerde werk en het gebruikte materiaal
- attest beschermde afnemer (indien relevant)
- grondplan met aanduiding van de betrokken ruimtes (niet-woongebouw).
De premie-aanvrager moet alle documenten tot 2 jaar na de uitbetaling van de premie bijhouden. De originele documenten, de betalingsbewijzen van de facturen en de foto’s (voor en na de werken) moet hij op vraag steeds kunnen voorleggen.

Inkomensgrenzen

 

Doelgroep 1: hoogste inkomens*

Doelgroep 2: middelste inkomens*

Doelgroep 3: laagste inkomens*

Alleenstaande zonder persoon ten laste

>46.170 euro

>32.980 euro en <46.170 euro

<32.980 euro

Alleenstaande met persoon ten laste, of
Samenwonenden

>65.960 euro

>46.170 euro en <65.960 euro

<46.170 euro

Verhoging per persoon ten laste

+3.700 euro

+3.700 euro

+3.700 euro

* de inkomensgrenzen worden jaarlijks geïndexeerd

Voorwaarden voor de premie bij asbestverwijdering

Categorie van werken

Laagste inkomenscategorie
eigenaar-bewoner of verhuur SVK

Middelste inkomenscategorie
eigenaar-bewoner

Hoogste inkomenscategorie
geen eigenaar-bewoner

dak

isolatie en renovatie
50% van de factuur
tot 5.750 euro premie

isolatie en renovatie
35% van de factuur
tot 4.025 euro premie

isolatie
max. 40% van de factuur
8 euro per m²

buitenmuren

isolatie en renovatie
50% van de factuur
tot 6.000 euro premie

isolatie en renovatie
35% van de factuur
tot 4.200 euro premie

isolatie
max. 40% van de factuur
5 tot 30 euro per m²

 

INFO BOUWUNIE

Dit bericht is terug te vinden op de site van Bouwunie
Bouwunie werkt nauw samen met Unizo. Wie lid is van Bouwunie is dat automatisch ook van Unizo. Bouwunie is de sectororganisatie en treedt kordaat op voor de belangen van haar leden in de bouw.
Ook voor particuliere (ver)bouwers biedt Bouwunie waardevolle bouwinfo.

 

 

inschrijven op de nieuwsbrief

ik wil adverteren op BouwRegister